Akcja oddawania krwi i osocza 2020

„Oddając własną krew, dobrowolnie i bezinteresownie, to gest o wysokiej wartości moralnej i obywatelskiej.
To DAR ŻYCIA … Niech dawcy krwi, którym należy się wdzięczność wszystkich, będą coraz liczniejsi we wszystkich częściach świata.”

– św. Jan Paweł II

W czwartek, 17 grudnia, grupa dziesięciu kleryków naszego seminarium wraz z ks. rektorem Konradem Dyrdą i ojcem duchownym Łukaszem Haduchem udała się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, aby poprzez oddanie krwi i osocza ozdrowieńców pomóc innym ludziom. O 6:30 w dolnej kaplicy seminaryjnej uczestniczyli we Mszy Świętej, której przewodniczył o. Łukasz. Po oczekiwaniu w kolejce dawców udało im się powiększyć wojewódzkie zasoby krwi i osocza. Dojeżdżając do Przemyśla z czekoladami w ręku, mogli się czuć jak bohaterowie, bo ich postawa przyczyniła się do pomocy ciężko chorym ludziom.

GALERIA