Triduum Paschalne 2021

Czas Triduum Paschalnego w naszej wspólnocie przeżywany jest szczególnie uroczyście, dzięki pełnemu włączeniu się w liturgię Kościoła sprawowaną w Wielki Czwartek i w Wielki Piątek w Przemyskiej Katedrze, a w Wielką Sobotą i Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego w naszych kościołach parafialnych. Na szczególną uwagę zapewne zasługuje śpiewana modlitwa brewiarzowa, oraz podtrzymywana przez nas tradycja odwiedzania Ciemnic i Grobów Pańskich w różnych przemyskich kościołach, aby adorować Najświętszy Sakrament. W tym roku ze względów na ograniczenia epidemiologiczne wszystkie wyjścia i celebracje odbywały się w ograniczonej liczbie osób oraz rygorze sanitarnym.

GALERIA