Święcenia diakonatu 2021

„Prosimy Cię, Panie, ześlij na nich Ducha Świętego, aby ich umocnił siedmiorakim darem Twojej łaski do wiernego pełnienia dzieła posługi.” (z modlitwy święceń)

16 maja w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, podczas uroczystych Eucharystii sprawowanych w: Ustrzykach Dolnych, Nozdrzcu oraz Wisłoku Wielkim o godzinie 11, sześciu alumnów z kursu V przyjęło sakrament święceń diakonatu z rąk arcybiskupa ordynariusza Adama Szala oraz biskupów pomocniczych: Stanisława Jamrozka oraz Krzysztofa Chudzio.

Diakonat jest najniższym z trzech stopni święceń, które konsekrują kandydata do wyłącznej służby wspólnocie Kościoła w imię Chrystusa-Sługi. Święcenia diakonatu udzielają przyjmującemu je darów Ducha Świętego do pełnienia posługi głoszenia Słowa Bożego i sprawowania określonych czynności liturgicznych. Zakres kompetencji diakona podaje tzw. homilia obrzędowa:

„Umocnieni darem Ducha Świętego, [diakoni] będą pomagać biskupowi i jego prezbiterom w posłudze słowa, ołtarza i miłości, okazując się sługami wszystkich. Jako słudzy ołtarza będą głosić Ewangelię, przygotowywać Ofiarę Eucharystyczną i rozdzielać wiernym Ciało i Krew Pańską. Oprócz tego, na polecenie biskupa będą mogli głosić kazania i przekazywać Bożą naukę wierzącym i niewierzącym, przewodniczyć modlitwom, udzielać chrztu, asystować przy zawieraniu związków małżeńskich oraz je błogosławić, nosić Wiatyk do ciężko chorych i przewodniczyć obrzędom pogrzebu. Diakoni uświęceni przez nałożenie rąk, które pochodzi od Apostołów, i ściśle związani z ołtarzem, będą pełnić dzieła miłosierdzia w imieniu biskupa lub proboszcza”

Nowych diakonów polecajmy Bogu w naszych modlitwach.

GALERIA – Wisłok Wielki

GALERIA – Ustrzyki Dolne

GALERIA – Nozdrzec