Uroczystość NSPJ 2021

Najświętsze serce Boże,
Poświęcamy Ci
Naszą ojczyznę, miasta i wioski,
Nasze rodziny i nas samych.
Serce Boże, przyjdź Królestwo Twoje!

11 czerwca, w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący KEP wraz całym Episkopatem dokonał w Krakowie ponowienia aktu poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Nasza wspólnota seminaryjna, w łączności duchowej ze wszystkimi parafiami w kraju, również oddała się pod panowanie Serca Jezusowego. Podczas nabożeństwa wspólnie modliliśmy się słowami: „Z ufnością wołamy: Chwała niech będzie Najświętszemu Sercu Twemu, którym tak bardzo nas umiłowałeś i przez które prowadzi droga do naszego zbawienia. Amen.”. Do tego doniosłego wydarzenia przygotowywaliśmy się poprzez 9-dniową nowennę oraz udział w całonocnej adoracji Najświętszego Sakramentu w Opactwie benedyktyńskim w Jarosławiu.

GALERIA