Zakończenie roku akademickiego 2018/2019

W piątek, 21 czerwca w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu dobiegł końca kolejny rok formacji. Z tej okazji o godz. 8:00 w kaplicy seminaryjnej odbyła się Eucharystia, której przewodniczył metropolita przemyski ks. abp Adam Szal. Ksiądz Arcybiskup w nawiązaniu do Ewangelii wygłosił homilię, w której zachęcił do właściwego oceniania dóbr leżących w zasięgu każdego człowieka, aby uniknąć popadnięcia w niewolę bogactwa, próżności i pychy.

WIĘCEJ  

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 2019

20 czerwca przed południem ulice Przemyśla stały się sceną publicznego wyznania wiary w Jezusa Chrystusa rzeczywiście obecnego pod postaciami eucharystycznymi chleba i wina. O godz. 9:00 metropolita przemyski, ks. abp Adam Szal celebrował Mszę św. przy ołtarzu polowym umieszczonym przy Archikatedrze. Stamtąd ruszyła procesja do czterech ołtarzy: przy katedrze greckokatolickiej, na rynku, przy kościele Trójcy Przenajświętszej oraz przy kościele salezjanów, skąd wierni wysłuchali fragmentów czterech Ewangelii o Chlebie Żywym. Tajemnica Eucharystii zawiera w sobie prawdę o tym, że wszechmogący i miłosierny Bóg jest prawdziwie obecny w życiu chrześcijanina, aby wybawiać go z mocy zła. Kontemplujmy Chrystusa eucharystycznego i otwierajmy się na dary Jego Ołtarza.

GALERIA

Msza prymicyjna neoprezbiterów 2019

11 czerwca, we wtorek, o godz. 17:15 świeżo wyświęceni kapłani celebrowali swoją pierwszą Mszę świętą w murach Seminarium. Eucharystia była połączona z błogosławieństwem prymicyjnym księży, diakonów, kleryków, sióstr zakonnych i pracowników świeckich. Kazanie wygłosił ojciec duchowny, ks. Stanisław Świder.

WIĘCEJ  

Święcenia kapłańskie 2019

„Cóż oddam Panu za wszystko, co mi wyświadczył? 
Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pańskiego”.
(Psalm 116,12-13)

W sobotę, 8 czerwca, w przeddzień Uroczystości Zesłania Ducha Świętego w Archikatedrze Przemyskiej ks. abp Adam Szal wyświęcił ośmiu kapłanów dla posługi Kościołowi naszej diecezji. Eucharystia z obrzędem święceń rozpoczęła się o godzinie 10:00. W koncelebrze uczestniczyli licznie zgromadzeni kapłani na czele z księżmi przełożonymi Seminarium oraz proboszczami parafii rodzinnych neoprezbiterów. Na zakończenie w imieniu Seminarium podziękowania złożył rektor ks. Konrad Dyrda, w imieniu neoprezbiterów przemówił zaś ks. Damian Matusz.

WIĘCEJ  

Msza św. z przysięgami przed święceniami kapłańskimi 2019

W piątek, 7 czerwca, podczas uroczystej Mszy świętej w seminaryjnej kaplicy koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. rektora Konrada Dyrdy ośmiu braci diakonów złożyło przysięgi w przeddzień swoich święceń kapłańskich. Po publicznym wyznaniu wiary przyszli kapłani uroczyście wyrazili wolę zachowania celibatu i posłuszeństwa Kościołowi wobec krzyża i Ewangelii, składając podpis na stosownych dokumentach.

WIĘCEJ