Spotkanie z rodzicami kandydatów na I rok formacji

W tym roku pragnienie wstąpienia w progi Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu wyraziło dziesięciu młodzieńców. W dniach 14-27 września przeżywali oni kurs wprowadzający w rytm seminaryjnego życia i formacji. Dwa tygodnie wypełnione rozmaitymi zajęciami uwieńczyła niedzielna Eucharystia, w której uczestniczyli również zaproszeni na tę okazję rodzice przyszłych alumnów roku pierwszego.

GALERIA

ks. prał. dr Bronisław Twardzicki – ostatnie pożegnanie

Z przykrością pragniemy poinformować, że 30 sierpnia, zmarł w wieku 91 lat ks. prał. dr Bronisław Twardzicki, zasłużony wykładowca i teoretyk katechetyki, wieloletni profesor naszego Seminarium oraz pracownik Kurii i Sądu Metropolitalnego w Przemyślu.

We wtorek (1.09) w Archikatedrze odbyły się uroczystości związane z eksportą ciała zmarłego. Nabożeństwo różańcowe o godz. 11:30 poprzedziło Eucharystię sprawowaną przez ks. abpa Adama Szala. Homilię wygłosił Rektor WSD w Przemyślu, ks Konrad Dyrda.

Czytaj dalej

Zakończenie roku akademickiego 2019/2020

W sobotę, 13 czerwca w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu dobiegł końca kolejny rok formacji. Z tej okazji o godz. 8:00 w kaplicy seminaryjnej odbyła się Eucharystia pod przewodnictwem ks. abpa Adama Szala. Podczas wakacji alumni będą pracować na rodzinnych parafiach oraz podejmować różne posługi celem doskonalenia umiejętności, zdobywania doświadczenia duszpasterskiego oraz dalszego rozeznawania powołania. Rok akademicki 2020/2021 rozpocznie się 1 października.

GALERIA

Diamentowy Jubileusz 2020

Rok formacji seminaryjnej jest bogaty w różnego rodzaju wydarzenia, których jesteśmy świadkami, organizatorami, a czasem widzami. Na koniec tego roku w naszej wspólnocie miało miejsce szczególne spotkanie, otóż ponownie w mury seminaryjne zawitali najstarsi głosiciele Słowa Bożego, kapłani, którzy musieli się zmagać z trudami swej posługi już od pierwszych dni swojego pobytu w Przemyślu. Jako klerycy doświadczyli czasów stalinowskich, a w kapłańskim życiu wielu z nich spotkało się z represjami ze strony władz PRL.

Czytaj dalej

Msza prymicyjna neoprezbiterów 2020

2 czerwca, we wtorek, o godz. 17:15 świeżo wyświęceni kapłani celebrowali swoją pierwszą Mszę świętą w murach Seminarium. Eucharystia była połączona z błogosławieństwem prymicyjnym księży, diakonów, kleryków, sióstr zakonnych i pracowników świeckich. Kazanie wygłosił ks. prefekt Tomasz Hałas.

GALERIA

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 2020

Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru,
i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły,
i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym […].


Dz 2, 2-4

W sobotni wieczór, 30 maja w seminaryjnej kaplicy pw. św. Karola Boromeusza odbyła się uroczysta Msza Święta Wigilii Uroczystości Zesłania Ducha Świętego pod przewodnictwem o. Jakuba Kostrząba. Koncelebrowali ją ks. wicerektor Marek Machała oraz ks. prefekt Maciej Dżugan. Poprzez rozbudowaną liturgię słowa zawierającą 5 czytań wraz z odpowiadającymi im psalmami responsoryjnymi, część wspólnoty seminaryjnej pragnęła na nowo odkryć wartość i sens daru Ojca, którym jest Duch Święty.

Czytaj dalej

Święcenia kapłańskie 2020

Gdyby zniesiono sakrament święceń, nie mielibyśmy Pana. Któż Go złożył tam, w tabernakulum? Kapłan.
Kto przyjął waszą duszę, gdy po raz pierwszy wkroczyła w życie? Kapłan.
Kto ją karmi, by dać siłę na wypełnienie jej pielgrzymki? Kapłan.
Któż ją przygotuje, by pojawiła się przed Bogiem, obmywając ją po raz ostatni we Krwi Jezusa Chrystusa? Kapłan, zawsze kapłan.
A jeśli ta dusza umiera ze względu na grzech, kto ją wskrzesi, kto da jej ciszę i pokój? Znowu kapłan…
Po Bogu kapłan jest wszystkim!…
On sam pojmie się w pełni dopiero w niebie.

     ~Jan Maria Vianney

30 maja w Archikatedrze metropolita przemyski ks. abp Adam Szal wyświęcił dziewięciu diakonów na kapłanów dla posługi Kościołowi naszej archidiecezji. Eucharystia z obrzędem święceń rozpoczęła się o godzinie 10:00. Metropolita wygłosił także słowo. W koncelebrze uczestniczyli: ks. abp Józef Michalik, ks. bp Stanisław Jamrozek, ks. bp Krzysztof Chudzio oraz licznie zgromadzeni kapłani, na czele z Przełożonymi Seminarium oraz proboszczami parafii rodzinnych księży neoprezbiterów. Na zakończenie w imieniu Seminarium podziękowania złożył rektor ks. Konrad Dyrda, zaś w imieniu neoprezbiterów przemówił ks. Jakub Szczurko.

Czytaj dalej