,,Dobro ludu najwyższym prawem” sympozjum

Z racji 20-tej rocznicy podpisania Konkordatu pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską w Auli Instytutu Teologicznego naszego Seminarium, odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa ,,Kościół – Państwo”. Inauguracja odbyła się Mszą św., której przewodniczył J. E. Ks. Abp Józef Michalik, homilię wygłosił Ks. dr hab. Dariusz Dziadosz – Rektor naszego Seminarium. W swoim słowie naświetlił prawdę, którą można ująć w ewangelicznych słowach ,,Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga” (Mt 22, 21)

>Zobacz zdjęcia w galerii<

Czytaj dalej

,,Jeszcze Polska nie zginęła” – 11 listopada w Seminarium

Nasza wspólnota, uczestniczyła w wieczornicy patriotycznej, przygotowanej przez braci z kursu I. W pierwszej części, została nam zaprezentowana inscenizacja, która miała na celu ukazać postawy, jakie wkradają się w nasze życie – świadomie lub też nie, a jakim są – zanik poczucia odpowiedzialności za losy naszej Ojczyzny, zamazywanie się lub też wypaczenie słowa jakim jest patriotyzm. W dalszej części, wysłuchaliśmy poezji o tematyce patriotycznej.

Starajmy się aby naszą życiową postawą dbać o dobre imię naszej Ojczyzny – nie wstydźmy się tego, że w naszych żyłach płynie polska krew.

>Zobacz zdjęcia w galerii<

,,Państwo to ludzie”

W 95. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości, w Bazylice Archikatedralnej została odprawiona uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny. Przewodniczył jej J. E. Ks. Abp Józef Michalik. W słowie wprowadzenia stwierdził,  aby pamiętać iż ,,Państwo to ludzie”. Homilię wygłosił ks. prał. Roman Chowaniec – sekretarz Ks. Arcybiskupa. Przedstawił – licznie zgromadzonym wiernym – piękno historii jaką posiada Polska oraz przypomniał o fakcie wielkiej ofiary jaką złożył naród polski na ,,ołtarzu zmagań” za dar Niepodległości  – o czym zapomnieć nam nie wolno. W modlitwie za ojczyznę wzięło udział wielu przedstawicieli władz kościelnych jak i państwowych.

>Zobacz zdjęcia w galerii<

Czytaj dalej

Szkoła Lektora

W dniach 8-10 listopada, w naszym Seminarium po raz pierwszy odbyła się „Szkoła Lektora”. Uczestniczyło w niej 23 lektorów z parafii: Pruchnik, Grodzisko Dolne, Przemyśl Świętej Trójcy, Kuńkowce, Lesko, Orły, Budy Łańcuckie, Kańczuga. Program przewidywał: konferencje dotyczące Pisma Świętego oraz posługi lektora w Eucharystii, praktyczne ćwiczenia z czytania i śpiewu w zgromadzeniu, oglądanie filmu, zwiedzanie Przemyśla. Przewidziane były także i rozrywki, min. gra w piłkę nożną z klerykami.

Czytaj dalej

Kandydatura przed święceniami diakonatu oraz posługa lektora

J. E. Ks. Bp Adam Szal przewodniczył Mszy św. w kaplicy Seminaryjnej, podczas której 17 naszych braci z kursu V przystąpiło do kandydatury przed święceniami diakonatu, oraz jeden brat z kursu IV przyjął posługę lektora. Również w tym dniu gościliśmy w naszej wspólnocie rodziców braci z kursu III, którzy przeżywali swój dzień skupienia.

Pamiętajmy w naszych modlitwach o przygotowujących się do kapłaństwa, aby stawali się sługami Chrystusa według Jego serca.

>Zobacz zdjęcia w galerii<