Przysięgi przed diakonatem 2021

Dnia 15 maja 2021 roku w naszej wspólnocie miała miejsce uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem Księdza Rektora Konrada Dyrdy, w czasie której zostały złożone przysięgi przed święceniami diakonatu. Aktu tego dokonało sześciu braci z kursu V zobowiązując się tym samym do przestrzegania posłuszeństwa wobec swojego arcybiskupa ordynariusza, życia w celibacie oraz codziennego sprawowania liturgii godzin.

W związku z tym prosimy wszystkich o modlitwę w intencji wspomnianych braci.

GALERIA

Pielgrzymka do Kalwarii Pacławskiej 2021

2 maja, w przeddzień Uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, wspólnota seminaryjna udała się do sanktuarium pasyjnego i maryjnego w Kalwarii Pacławskiej, przeżywając dzień skupienia. Rozważania w sobotni wieczór wygłosił ojciec duchowny ks. Mariusz Woźny, opierając się na ostatniej encyklice św. Jana Pawła II Ecclesia de Eucharistia. Zwrócił on szczególną uwagę na rolę Maryi w zbliżaniu się do Chrystusa Eucharystycznego. Sama pielgrzymka odbywała się w rygorze sanitarnym. Alumni w małych grupach modlili się i rozważali Słowo Boże w drodze, moderowani przez księży diakonów. Na miejscu celebrowano Eucharystię pod przewodnictwem JE ks. abpa Adama Szala.

GALERIA

 

Dzień skupienia z ks. prał. Janem Łojkiem

W dniach 17-18.04. w naszej wspólnocie przeżywaliśmy dzień skupienia, który poprowadził dla nas ks. prałat Jan Łojek, proboszcz parafii pw. św. Sebastiana w Sarzynie. W czasie wygłoszonych konferencji przypomniana została nam prawda o tym, że liturgia stanowi najlepszy sposób do tego, aby spotkać Zmartwychwstałego Chrystusa.

Pragniemy raz jeszcze złożyć serdeczne podziękowania ks. prałatowi Janowi Łojkowi. Mamy nadzieje, że czas poświęcony na modlitwę oraz refleksje przyniesie błogosławione owoce.

GALERIA

 

Triduum Paschalne 2021

Czas Triduum Paschalnego w naszej wspólnocie przeżywany jest szczególnie uroczyście, dzięki pełnemu włączeniu się w liturgię Kościoła sprawowaną w Wielki Czwartek i w Wielki Piątek w Przemyskiej Katedrze, a w Wielką Sobotą i Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego w naszych kościołach parafialnych. Na szczególną uwagę zapewne zasługuje śpiewana modlitwa brewiarzowa, oraz podtrzymywana przez nas tradycja odwiedzania Ciemnic i Grobów Pańskich w różnych przemyskich kościołach, aby adorować Najświętszy Sakrament. W tym roku ze względów na ograniczenia epidemiologiczne wszystkie wyjścia i celebracje odbywały się w ograniczonej liczbie osób oraz rygorze sanitarnym.

GALERIA