Święcenia kapłańskie 2019

„Cóż oddam Panu za wszystko, co mi wyświadczył? 
Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pańskiego”.
(Psalm 116,12-13)

W sobotę, 8 czerwca, w przeddzień Uroczystości Zesłania Ducha Świętego w Archikatedrze Przemyskiej ks. abp Adam Szal wyświęcił ośmiu kapłanów dla posługi Kościołowi naszej diecezji. Eucharystia z obrzędem święceń rozpoczęła się o godzinie 10:00. W koncelebrze uczestniczyli licznie zgromadzeni kapłani na czele z księżmi przełożonymi Seminarium oraz proboszczami parafii rodzinnych neoprezbiterów. Na zakończenie w imieniu Seminarium podziękowania złożył rektor ks. Konrad Dyrda, w imieniu neoprezbiterów przemówił zaś ks. Damian Matusz.

WIĘCEJ  

Msza św. z przysięgami przed święceniami kapłańskimi 2019

W piątek, 7 czerwca, podczas uroczystej Mszy świętej w seminaryjnej kaplicy koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. rektora Konrada Dyrdy ośmiu braci diakonów złożyło przysięgi w przeddzień swoich święceń kapłańskich. Po publicznym wyznaniu wiary przyszli kapłani uroczyście wyrazili wolę zachowania celibatu i posłuszeństwa Kościołowi wobec krzyża i Ewangelii, składając podpis na stosownych dokumentach.

WIĘCEJ  

Święcenia diakonatu 2019

„Panie, wejrzyj łaskawie na te swoje sługi, których przez modlitwę wyświęcamy na diakonów, aby służyli Twoim świętym ołtarzom. Prosimy Cię, Panie, ześlij na nich Ducha Świętego, aby ich umocnił siedmiorakim darem Twojej łaski do wiernego pełnienia dzieła posługi.” (Obrzędy święceń diakonów)

2 czerwca, w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego do urzędowej służby Kościołowi poprzez święcenia diakonatu zostało włączonych dziewięciu alumnów kursu V. Święcenia miały miejsce w trzech parafiach diecezji: Odrzechowej, Pakoszówce i Rogach.

WIĘCEJ  

Msza święta z przysięgami przed święceniami diakonatu 2019

1 czerwca w kaplicy WSD odbyła się Eucharystia z obrzędem złożenia przysięgi przez kandydatów do święceń diakonatu, które zostaną udzielone nazajutrz w trzech parafiach naszej diecezji (Odrzechowa, Pakoszówka, Rogi). Obrzęd składał się z uroczystego wyznania wiary, deklaracji zachowywania celibatu i posłuszeństwa władzy kościelnej, przysięgi na Ewangelię oraz złożenia podpisu na stosownych dokumentach. Celebracji przewodniczył ks. rektor Konrad Dyrda. W kazaniu ks. prefekt Marek Machała zaakcentował poszczególne elementy przysięgi, zwracając uwagę, że chwila uroczystego wyrażenia woli wejścia na służbę Kościoła niesie konsekwencje nie tylko doczesne, ale i wieczne – zarówno dla samego kandydata, jak i dla ludzi jemu powierzonych.

GALERIA

Nowenna przed święceniami kapłańskimi 2019

W Seminarium trwa dziewięciodniowa modlitwa poprzedzająca święcenia kapłańskie, która towarzyszy ośmiu kandydatom w czasie ich bezpośredniego przygotowania do wydarzenia wieńczącego ich formację seminaryjną. Diakoni będą przeżywać swoje rekolekcje zamknięte w dniach 2-7.06 w jarosławskim opactwie benedyktyńskim. Wszystkich zatroskanych o dobro Kościoła prosimy o modlitwę w ich intencji.

Święcenia prezbiteratu 2019 w archidiecezji przemyskiej odbędą się w sobotę, 8 czerwca, o godz. 10:00 w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu.

KURS VI