Zaproszenie na pielgrzymkę Dzieła Pomocy Powołaniom 2019

Każdego roku w okolicach liturgicznego wspomnienia bł. ks. Jana Wojciecha Balickiego, jednego z patronów archidiecezji przemyskiej, odbywa się pielgrzymka do Archikatedry Przemyskiej członków Dzieła Pomocy Powołaniom zrzeszającego wiernych, którym leży na sercu sprawa świętych powołań kapłańskich. Zapraszamy wszystkich członków DPP do uczestnictwa w tym wydarzeniu, które odbędzie się 19 października br.

Więcej informacji: https://przemyska.pl/wydarzenie/pielgrzymka-dziela-pomocy-powolaniom-7/

Intra totus, mane solus, exi alius – rekolekcje jesienne 2019/2020

„W ciszy i ufności leży wasza siła” (Iz 30,15)

W dniach 5-12 października Wspólnota naszego Seminarium będzie przeżywać tygodniowe rekolekcje zamknięte. W tym roku ćwiczeniom duchownym będzie przewodniczył o. Krzysztof Dyrek SJ, znany kierownik duchowy, rekolekcjonista i psychoterapeuta.

Na czas rekolekcji prosimy Was wszystkich o modlitwę.

Październik 2019 – Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny

Z woli ojca świętego Franciszka październik 2019 został w Kościele powszechnym ogłoszony jako Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. Jego mottem są słowa: „Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa z misją w świecie”. Jest to odpowiedź na wciąż aktualne wezwanie Jezusa: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (Mk 16,15). Posłuszeństwo temu poleceniu Pana nie jest dla Kościoła opcją, lecz jego niezbędnym zadaniem, ponieważ Kościół z natury swojej jest misyjny. Papież pragnie uwrażliwić na potrzebę prowadzenia misji ad gentes, a jednocześnie wzywa do takiego ukierunkowania duszpasterstwa, aby było ono bardziej otwarte na tych, którzy mimo bycia ochrzczonymi, nie mieli okazji doświadczyć w swoim życiu obecności i działania Zbawiciela.

Czytaj dalej

Inauguracja roku akademickiego 2019/2020

1 października rozpoczął się w Seminarium kolejny rok formacji i nauki 2019/2020.

Centralnym momentem inauguracji była Eucharystia sprawowana w kaplicy WSD o godz. 9:30 pod przewodnictwem metropolity przemyskiego, ks. abpa Adama Szala. W homilii Arcypasterz podkreślił, że wśród wielu dróg prowadzących do Chrystusa jest jedna szczególna, a mianowicie – droga dziecięctwa, której znamienity przykład dała wierzącym patronka dnia, św. Teresa z Lisieux. W koncelebrze znaleźli się: ks. abp Józef Michalik; metropolita senior archidiecezji przemysko-warszawskiej obrządku greckiego, ks. abp Jan Martyniak; ks. bp Stanisław Jamrozek; wieloletni przyjaciel ks. abpa Józefa Michalika, monsignor Giancarlo Stival; Profesorowie Seminarium, przedstawiciele bratnich seminariów duchownych oraz licznie zgromadzeni pozostali kapłani. We Mszy św. uczestniczyły również siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, a także: pracownicy świeccy Seminarium oraz przedstawiciele różnych instytucji publicznych.

Czytaj dalej