„Oto jestem żyjący na wieki wieków” (Ap 1,18)

Gdzież jest, o śmierci twoje zwycięstwo? Gdzież jest, o śmierci, twój oścień? (1 Kor 15,55)

Jeszcze nie zdążyliśmy ochłonąć po obchodach bolesnej męki naszego Zbawiciela, a już dziś stajemy się świadkami Jego tryumfu. Jezus poprzez swoje zstąpienie do otchłani i chwalebne zmartwychwstanie kładzie definitywny kres odwiecznemu wrogowi człowieka – śmierci, która przyszła na świat przez zawiść diabła. To, czym nas wróg poraził – drzewo – było naszym uzdrowieniem. Tamto drzewo – rajskie, to drzewo – krzyża. Jedynymi śladami niedawnej męki Pana są ślady gwoździ i włóczni, jednak to tylko ślady, gdyż ból nie ma już żadnej władzy nad uwielbionym ciałem Zmartwychwstałego. I my oczekujemy nadziei naszego zmartwychwstania na końcu czasów. Bądźmy wierni Chrystusowi, a otrzymamy wieniec życia – uczestnictwo w Jego wiekuistej chwale.

Codziennego czerpania ze źródła paschalnej radości życzy wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu.

obrazek w nagłówku: wnętrze Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Napis w języku greckim oznacza: „Chrystus zmartwychwstał”.

Liturgia na cześć Męki Pańskiej 2019

Ludu, mój ludu, cóżem ci uczynił?
W czymem zasmucił albo w czym zawinił?
Jam cię wyzwolił z mocy faraona,
A tyś przyrządził krzyż na me ramiona.

Wielki Piątek jest dniem, w którym Kościół w sposób szczególny celebruje tajemnicę męki i śmierci Jezusa. Cierpiąc i umierając na krzyżu, Syn Boży okazał bezgraniczną miłość Boga do człowieka i wysłużył ludziom wieczne zbawienie. Wierzący poprzez wybitnie pokutny charakter tego dnia są wezwani do jednoczenia się z cierpiącym Zbawicielem, który na drzewie krzyża przelał swoją Najdroższą Krew. W tym dniu Kościół nie sprawuje Eucharystii, a jedynie Liturgię Godzin i Liturgię Męki Pańskiej.

WIĘCEJ  

Msza Wieczerzy Pańskiej 2019

Wraz z Mszą Wieczerzy Pańskiej, która w archikatedrze przemyskiej była celebrowana o godz. 18:00 pod przewodnictwem ks. abpa Józefa Michalika, rozpoczął się okres Świętego Triduum Paschalnego. W trakcie zbliżających się trzech dni Kościół będzie sprawował największe misteria ludzkiego odkupienia.

WIĘCEJ  

Msza Krzyżma 2019

Błagamy Ciebie, Boże, niech moc Twojej łaski sprawi, aby ten olej zmieszany z wonnościami stał się dla nas sakramentem przynoszącym Twoje błogosławieństwo.

(Fragment modlitwy konsekracji krzyżma)

W Wielki Czwartek, w godzinach porannych biskup celebruje w swoim kościele katedralnym specjalną Mszę świętą przy asyście kapłanów z różnych okolic diecezji, podczas której konsekruje krzyżmo i błogosławi inne oleje. Świętym krzyżmem namaszcza się nowo ochrzczonych i naznacza bierzmowanych. Msza Krzyżma jest uważana za jeden z głównych przejawów pełni kapłaństwa biskupa i znak ścisłej łączności kapłanów z jego osobą. Ową łączność kapłani wyrażają i potwierdzają poprzez odnowienie przyrzeczeń złożonych podczas święceń.

W archikatedrze przemyskiej Msza Krzyżma została poprzedzona poranną Liturgią Godzin o godz. 9:00. Eucharystii o godz. 10:00 przewodniczył Metropolita Przemyski ks. abp Adam Szal. We Mszy świętej wzięli udział m.in. przedstawiciele Liturgicznej Służby Ołtarza z całej archidiecezji, którzy później spotkali się z Księdzem Arcybiskupem.

GALERIA (Liturgia Godzin)
GALERIA (Msza Krzyżma)

Communitas 1/2019 – „Na celowniku”

Z radością pragniemy zaprezentować najnowszy numer naszego czasopisma kleryckiego Communitas. Tytuł Na celowniku oznacza, że bierzemy na cel nasze seminaryjne życie, aby przybliżyć zainteresowanym, jak wygląda codzienność kandydata do kapłaństwa. Numer adresowany jest przede wszystkim do młodych, którzy poszukują odpowiedzi na nurtujące ich pytania, dotyczące osobistej relacji z Bogiem oraz własnej drogi życiowej. Obszerny dział został poświęcony świadectwom życia braci kleryków oraz zagadnieniom dotyczącym modlitwy, przeżywania Eucharystii oraz lektury Słowa Bożego. Tematyka wydania obejmuje również osobę bł. ks. Jana Balickiego, patrona archidiecezji przemyskiej, którego 150-rocznicę urodzin obchodzimy w tym roku.

Zapraszamy do lektury. Link do pobrania czasopisma znajduje się poniżej.

Communitas 1/2019
Archiwalne numery