Msza prymicyjna neoprezbiterów 2019

11 czerwca, we wtorek, o godz. 17:15 świeżo wyświęceni kapłani celebrowali swoją pierwszą Mszę świętą w murach Seminarium. Eucharystia była połączona z błogosławieństwem prymicyjnym księży, diakonów, kleryków, sióstr zakonnych i pracowników świeckich. Kazanie wygłosił ojciec duchowny, ks. Stanisław Świder.

Czytaj dalej

Święcenia kapłańskie 2019

„Cóż oddam Panu za wszystko, co mi wyświadczył? 
Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pańskiego”.
(Psalm 116,12-13)

W sobotę, 8 czerwca, w przeddzień Uroczystości Zesłania Ducha Świętego w Archikatedrze Przemyskiej ks. abp Adam Szal wyświęcił ośmiu kapłanów dla posługi Kościołowi naszej diecezji. Eucharystia z obrzędem święceń rozpoczęła się o godzinie 10:00. W koncelebrze uczestniczyli licznie zgromadzeni kapłani na czele z księżmi przełożonymi Seminarium oraz proboszczami parafii rodzinnych neoprezbiterów. Na zakończenie w imieniu Seminarium podziękowania złożył rektor ks. Konrad Dyrda, w imieniu neoprezbiterów przemówił zaś ks. Damian Matusz.

Czytaj dalej

Msza św. z przysięgami przed święceniami kapłańskimi 2019

W piątek, 7 czerwca, podczas uroczystej Mszy świętej w seminaryjnej kaplicy koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. rektora Konrada Dyrdy ośmiu braci diakonów złożyło przysięgi w przeddzień swoich święceń kapłańskich. Po publicznym wyznaniu wiary przyszli kapłani uroczyście wyrazili wolę zachowania celibatu i posłuszeństwa Kościołowi wobec krzyża i Ewangelii, składając podpis na stosownych dokumentach. Czytaj dalej

Święcenia diakonatu 2019

„Panie, wejrzyj łaskawie na te swoje sługi, których przez modlitwę wyświęcamy na diakonów, aby służyli Twoim świętym ołtarzom. Prosimy Cię, Panie, ześlij na nich Ducha Świętego, aby ich umocnił siedmiorakim darem Twojej łaski do wiernego pełnienia dzieła posługi.” (Obrzędy święceń diakonów)

2 czerwca, w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego do urzędowej służby Kościołowi poprzez święcenia diakonatu zostało włączonych dziewięciu alumnów kursu V. Święcenia miały miejsce w trzech parafiach diecezji: Odrzechowej, Pakoszówce i Rogach.

Czytaj dalej

Msza święta z przysięgami przed święceniami diakonatu 2019

1 czerwca w kaplicy WSD odbyła się Eucharystia z obrzędem złożenia przysięgi przez kandydatów do święceń diakonatu, które zostaną udzielone nazajutrz w trzech parafiach naszej diecezji (Odrzechowa, Pakoszówka, Rogi). Obrzęd składał się z uroczystego wyznania wiary, deklaracji zachowywania celibatu i posłuszeństwa władzy kościelnej, przysięgi na Ewangelię oraz złożenia podpisu na stosownych dokumentach. Celebracji przewodniczył ks. rektor Konrad Dyrda. W kazaniu ks. prefekt Marek Machała zaakcentował poszczególne elementy przysięgi, zwracając uwagę, że chwila uroczystego wyrażenia woli wejścia na służbę Kościoła niesie konsekwencje nie tylko doczesne, ale i wieczne – zarówno dla samego kandydata, jak i dla ludzi jemu powierzonych.

GALERIA