Wizyta rodziców diakonów

17 marca, w II Niedzielę Wielkiego Postu gościliśmy w murach Seminarium rodziców i krewnych naszych najstarszych braci – diakonów, którzy obecnie pracują na parafiach diecezji dla zdobycia doświadczenia duszpasterskiego tuż przed święceniami kapłańskimi. O godz. 10:00 zaproszeni zgromadzili się na konferencji, a następnie – o godz. 10:50 – na wspólnej modlitwie różańcowej oraz Eucharystii, której przewodniczył ks. rektor Konrad Dyrda. Homilię wygłosił ojciec duchowny diakonów, ks. Stanisław Świder. Całości spotkania dopełnił posiłek w seminaryjnym refektarzu.

GALERIA

Droga krzyżowa ulicami Przemyśla 2019

W czwartek, 14 marca o godzinie 19:00 odbyło się tradycyjne, doroczne nabożeństwo drogi krzyżowej, wspólne dla wszystkich przemyskich parafii. Trasa nabożeństwa prowadziła od Archikatedry, przez ulice: Kapitulną, Tatarską i Przemysława, aż pod Krzyż Zawierzenia na przemyskim Zniesieniu. W licznie zgromadzonym gronie wiernych znaleźli się: harcerze, wojsko, kapłani, siostry zakonne oraz wspólnota WSD. Na zakończenie drogi krzyżowej Ksiądz Arcybiskup podzielił się krótką refleksją i udzielił zgromadzonym pasterskiego błogosławieństwa.

GALERIA

Obrona prac magisterskich 2019

7 marca ośmiu najstarszych alumnów naszego seminarium przystąpiło do obrony prac magisterskich oraz egzaminu z całości teologii.

Diakoni rozpoczynają dzisiaj swoje praktyki wielkopostne – jeden z ostatnich etapów przygotowań do święceń. Przez cały Wielki Post i Triduum Paschalne będą posługiwać w parafiach naszej archidiecezji, aby zdobyć umiejętności potrzebne w kapłańskiej posłudze. Na ten czas otaczamy naszych najstarszych braci szczególną modlitwą.

GALERIA

„Posypmy głowy popiołem…”

Nadeszły dla nas dni pokuty, abyśmy zadośćczynili za grzechy i zbawili dusze.

Wielki Post to szczególny czas w życiu Kościoła, naznaczony intensywnym wysiłkiem duchowym. Poprzez pokutę i codzienne nawracanie się dokonujemy przygotowań do przeżywania tajemnicy Zmartwychwstania Pańskiego, które – jak ufamy – stanie się i naszym udziałem w czasach ostatecznych. W Środę Popielcową wspólnota Seminarium uczestniczyła w Eucharystii z obrzędem posypania głów popiołem o godz. 18:00 w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu pod przewodnictwem metropolity ks. abpa Adama Szala. Konferencję rekolekcyjną wygłosił ks. Tadeusz Musz CSMA, proboszcz parafii Prałkowce.

GALERIA

Wykład okolicznościowy prof. dr hab. Sylwestra Czopka

6 marca w Auli Instytutu Teologicznego rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Sylwester Czopek wygłosił okolicznościowy wykład pt. Chotynieckie sensacje prahistoryczne. Prelegent zaprezentował wyniki swoich badań z zakresu archeologii, wskazujące na istnienie śladów kultury hellenistycznej w regionie obecnej Polski południowo-wschodniej.

GALERIA