Święcenia kapłańskie 2020

Gdyby zniesiono sakrament święceń, nie mielibyśmy Pana. Któż Go złożył tam, w tabernakulum? Kapłan.
Kto przyjął waszą duszę, gdy po raz pierwszy wkroczyła w życie? Kapłan.
Kto ją karmi, by dać siłę na wypełnienie jej pielgrzymki? Kapłan.
Któż ją przygotuje, by pojawiła się przed Bogiem, obmywając ją po raz ostatni we Krwi Jezusa Chrystusa? Kapłan, zawsze kapłan.
A jeśli ta dusza umiera ze względu na grzech, kto ją wskrzesi, kto da jej ciszę i pokój? Znowu kapłan…
Po Bogu kapłan jest wszystkim!…
On sam pojmie się w pełni dopiero w niebie.

     ~Jan Maria Vianney

30 maja w Archikatedrze metropolita przemyski ks. abp Adam Szal wyświęcił dziewięciu diakonów na kapłanów dla posługi Kościołowi naszej archidiecezji. Eucharystia z obrzędem święceń rozpoczęła się o godzinie 10:00. Metropolita wygłosił także słowo. W koncelebrze uczestniczyli: ks. abp Józef Michalik, ks. bp Stanisław Jamrozek, ks. bp Krzysztof Chudzio oraz licznie zgromadzeni kapłani, na czele z Przełożonymi Seminarium oraz proboszczami parafii rodzinnych księży neoprezbiterów. Na zakończenie w imieniu Seminarium podziękowania złożył rektor ks. Konrad Dyrda, zaś w imieniu neoprezbiterów przemówił ks. Jakub Szczurko.

Czytaj dalej

Msza święta z przysięgami przed święceniami kapłańskimi 2020

W piątek, 29 czerwca, podczas uroczystej Mszy świętej w seminaryjnej kaplicy górnej koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. wicerektora Marka Machały dziewięciu braci diakonów złożyło przysięgi w przeddzień swoich święceń kapłańskich. Po publicznym wyznaniu wiary przyszli kapłani uroczyście wyrazili wolę zachowania celibatu i posłuszeństwa Kościołowi wobec krzyża i Ewangelii, składając podpis na stosownych dokumentach. Czytaj dalej

Święcenia diakonatu 2020

„Prosimy Cię, Panie, ześlij na nich Ducha Świętego, aby ich umocnił siedmiorakim darem Twojej łaski do wiernego pełnienia dzieła posługi.” (z modlitwy święceń)

24 maja, w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, podczas uroczystej Eucharystii sprawowanej o godz. 10:30 w seminaryjnej kaplicy 19 alumnów kursu V przyjęło z rąk ks. bp. Krzysztofa Chudzio święcenia diakonatu. Jak podkreślił szafarz sakramentu w homilii, od tej pory życie nowo wyświęconych będzie rozpięte pomiędzy dwoma biegunami: przywilejem wybrania do zażyłej więzi z Jezusem w stopniu niedostępnym dla osób, które nie otrzymały tego sakramentu oraz odpowiedzialnością za otrzymany dar, wyrażającą się w dawania świadectwa o Jezusie wobec świata.

Czytaj dalej

Msza święta z przysięgami przed święceniami diakonatu 2020

23 maja w kaplicy WSD odbyła się Eucharystia z obrzędem złożenia przyrzeczeń przez kandydatów do święceń diakonatu. Obrzęd składał się z uroczystego, publicznego wyznania wiary oraz przyrzeczenia celibatu i posłuszeństwa władzy kościelnej wobec krzyża i Ewangelii. Mszy świętej przewodniczył ks. Tomasz Hałas, prefekt Seminarium. Celebrans wygłosił również homilię, przypominając o wadze przyrzeczeń, którą uwydatnia fakt, że są one podpisywane na ołtarzu, miejscu sprawowania Najświętszej Ofiary Eucharystycznej.

Nowenna przed święceniami kapłańskimi 2020

Od 21 maja trwa w Seminarium nowenna poprzedzająca święcenia kapłańskie, które odbędą się w sobotę, 30 maja, o godz. 10:00 w bazylice archikatedralnej w Przemyślu. Tymczasem dziewięciu kandydatów do kapłaństwa będzie przeżywać swoje rekolekcje zamknięte w dniach 24-29.05. Wszystkich zatroskanych o dobro Kościoła prosimy o modlitwę w ich intencji.

KURS VI

Nowenna przed święceniami diakonatu 2020

15 maja w WSD rozpoczęła się nowenna poprzedzająca święcenia diakonatu, do których przyjęcia przygotowuje się 19 braci z kursu V. Święcenia odbędą się w Niedzielę Wniebowstąpienia Pańskiego, 24 maja, w seminaryjnej kaplicy. Kandydaci do diakonatu będą przeżywać swoje rekolekcje zamknięte w dniach 17-23.05.

KURS V

Kardynał Stefan Wyszyński darem dla Kościoła i Ojczyzny

W związku z beatyfikacją sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, która pierwotnie miała się odbyć 7 czerwca 2020 r., Seminarium na 9 maja br. zaplanowało organizację otwartej sesji naukowej, poświęcone osobie Prymasa Tysiąclecia. Z uwagi na panującą sytuację sympozjum odbyło się w ograniczonej formie i zamkniętym gronie w osobach biskupów przemyskich, profesorów, przełożonych i alumnów WSD. O 13:50 uczestnicy wysłuchali nagrania homilii kard. Wyszyńskiego z okazji uroczystości św. Stanisława biskupa. Potem miała miejsce projekcja filmu Jako w niebie, tak i w Komańczy” (produkcja: Bogdan Miszczak, reżyseria: Maciej Wójcik). Swoimi wspomnieniami, związanymi z osobą Sługi Bożego, w wykładzie pt. „Opatrznościowy pasterz” podzielił się ks. abp Józef Michalik, a potem ks. dr hab. Wacław Siwak przedstawił referat pt. „Kard. Stefana Wyszyńskiego maryjny wymiar walki o zachowanie ducha narodu”. Sesję podsumował metropolita przemyski, ks. abp Adam Szal.

Sakra biskupia ks. Krzysztofa Chudzio

2 maja br., w Uroczystość NMP Królowej Polski, w archikatedrze przemyskiej miała miejsce wyjątkowa okoliczność, którą było przyjęcie sakry biskupiej przez ks. prał. Krzysztofa Chudzio. 3 kwietnia br. papież Franciszek nominował byłego ojca duchownego Seminarium do objęcia urzędu biskupa pomocniczego Archidiecezji przemyskiej, przydzielając mu stolicę tytularną Marazane. Dar pełni kapłaństwa ks. Krzysztof Chudzio przyjął z rąk metropolity przemyskiego, ks. abpa Adama Szala. Współkonsekratorami byli: ks. abp senior Józef Michalik oraz ks. bp Stanisław Jamrozek. W uroczystości uczestniczyli również przedstawiciele episkopatu z różnych części Polski i Ukrainy obojga obrządków. Nowy biskup przyjął zawołanie: Deo fideli et misericordi (Bogu wiernemu i miłosiernemu).

Wspólnota WSD w Przemyślu życzy Księdzu Biskupowi obfitości łask i darów Ducha Świętego potrzebnych do spełniania urzędu pasterskiego wobec powierzonych sobie wiernych.

więcej:   przemyska.pl

Czytaj dalej