IVº Szkoły Modlitwy 2018/2019

W dniach 11-13.01.2019 w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu miał miejsce IV stopień Szkoły Modlitwy. Uczestnicy spotkania wysłuchali konferencji poświęconych tematowi grzechu oraz spowiedzi, które wygłosił dla nich ks. Tomasz Picur. Dodatkowo wzięli także udział w sobotnich wykładach wraz ze wspólnotą klerycką oraz udali się na wycieczkę, podczas której zwiedzili Archikatedrę oraz Muzeum Archidiecezjalne.

Spotkanie zamknęło tegoroczny cykl Szkoły Modlitwy. Wszystkich uczestników serdecznie pozdrawiamy i zapraszamy w przyszłym roku szkolnym.

SZKOŁA MODLITWY

„A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas”

„Albowiem Dziecię nam się narodziło,
Syn został nam dany,
na Jego barkach spoczęła władza.
Nazwano Go imieniem:
Przedziwny Doradca, Bóg Mocny,
Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju.” (Iz 9,5)

W tę jedyną noc Nieogarniony Bóg, oczekiwany od tysiącleci przez znękany grzechem rodzaj ludzki, zstąpił z wyżyn niedostępnej światłości i przyjąwszy ludzkie ciało z Panny Maryi, stał się Emmanuelem – Bogiem z nami. W tę jedyną noc niebo spotyka się z ziemią. Radują się wszystkie chóry anielskie, wyśpiewując niemilknący hymn chwały. Pierzchają piekielne zastępy, albowiem to Dziecię jest zapowiadanym Mesjaszem, potomstwem niewiasty, które miało zmiażdżyć głowę węża. Adamie, szczęśliwy jesteś, bo przychodzi Ten, który zgładzi twoją przewinę, albowiem gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska. I my weselmy się, gdyż właśnie wschodzi Słońce nieznające zachodu, aby na zawsze rozświetlać ciemności naszego życia.

Podnieś rękę Boże Dziecię i błogosław nam, którzy cię oczekujemy, a Ty, Święta Boża Rodzicielko, nieustannie roztaczaj nad nami płaszcz swej macierzyńskiej opieki. Niech tak się stanie.

Życzy: Wspólnota WSD Przemyśl

Seminaryjna wieczerza wigilijna 2018

„Oto Panna pocznie i porodzi Syna,
i nazwie Go imieniem Emmanuel.”
(Iz 7,14)

Dzień 22 grudnia w Seminarium przemyskim jest ostatnim akcentem wspólnotowego oczekiwania na święta upamiętniające wydarzenie Wcielenia Syna Bożego. Księża biskupi, przełożeni i profesorowie, alumni, siostry zakonne oraz pracownicy świeccy Seminarium gromadzą się w ten wieczór przy wigilijnym stole, aby spożyć świąteczny posiłek i wspólnie kolędować.

WIĘCEJ  

Imieniny Metropolity Przemyskiego, abpa Adama Szala

22 grudnia o godzinie 8:00 w kaplicy seminaryjnej odbyła się Eucharystia w intencji księdza arcybiskupa Adama Szala oraz księży przełożonych i profesorów, których patronów wspominamy w Kościele na przełomie grudnia i stycznia. We Mszy świętej uczestniczyła cała wspólnota Seminarium oraz zaproszeni goście, w tym przedstawiciele Akcji Katolickiej oraz służb mundurowych. Homilię wygłosił ks. prof. Dariusz Dziadosz.

GALERIA

Egzamin z języka migowego III stopnia

20 grudnia o godzinie 9.00 odbył się w Seminarium egzamin z języka migowego III stopnia, do którego przystąpiło 6 alumnów. Tym samym zakończył się przeszło dwumiesięczny kurs języka migowego na poziomie zaawansowanym. Egzamin przeprowadziła p. Monika Wilk, tłumacz przysięgły języka migowego.

WIĘCEJ