XII Kongres Nauczycieli i Wychowawców Archidiecezji Przemyskiej

W sobotę, 21.04 w Przemyślu odbył się XII Kongres Nauczycieli i Wychowawców Archidiecezji Przemyskiej pt. Tak rodziła się i rodzi się Polska, zorganizowany przez: Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu, Caritas Archidiecezji Przemyskiej, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie oraz Zgromadzenie Księży Michalitów.

V Ogólnopolska Pielgrzymka Wyższych Seminariów Duchownych na Jasną Górę

“W Sercu Jezusa, w Sercu Maryi” – pod takim hasłem odbyła się V Ogólnopolska Pielgrzymka Wyższych Seminariów Duchownych na Jasną Górę. Ponad 2 tys. seminarzystów, wykładowców i rektorów seminariów z Wyższych Seminariów Duchownych z całej Polski spotkało się 18 kwietnia najpierw na modlitwie w archikatedrze Świętej Rodziny w Częstochowie. Nasze Seminarium reprezentowała kilkunastoosobowa delegacja z Księdzem Rektorem Konradem Dyrdą na czele.

Alleluja! Chrystus żyje!

Chrystus prawdziwie zmartwychwstał, alleluja.
Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki.
Alleluja.

Niech obecność Zmartwychwstałego stanie się w Waszych sercach źródłem nieskończonej radości, a Pascha, której my wszyscy dzięki miłosierdziu Ojca staliśmy się uczestnikami, doprowadzi Was tam, gdzie jest prawdziwe szczęście.

Wielki Piątek – Liturgia na cześć Męki Pańskiej

Odszedł Pasterz nasz, co ukochał lud.
O Jezu dzięki Ci, za Twej męki trud.

Wielki Piątek jest w Kościele dniem postu i żałoby. Wierzący są wezwani do jednoczenia się z cierpiącym Zbawicielem, który na drzewie krzyża przelał za zbawienie świata swoją Najdroższą Krew. W tym dniu Kościół nie sprawuje Eucharystii, a jedynie Liturgię Godzin i Liturgię Męki Pańskiej.

Wielki Czwartek – Msza Wieczerzy Pańskiej

Mszą Wieczerzy Pańskiej rozpoczynamy pierwszy dzień Świętego Triduum Paschalnego, w którym celebrujemy największe tajemnice naszej wiary – mękę, śmierć i zmartwychwstanie naszego Pana, Jezusa Chrystusa. W Archikatedrze Mszy świętej Wieczerzy Pańskiej o godzinie 18:00 przewodniczył ks. bp Stanisław Jamrozek. Po homilii, którą wygłosił ks. abp Józef Michalik, główny celebrans, zgodnie ze starożytnym zwyczajem, obmył nogi dwunastu mężczyznom na znak pokornej służby. Na zakończenie Eucharystii Najświętszy Sakrament został umieszczony w ciemnicy, gdzie można Go adorować aż do Liturgii Męki Pańskiej.

GALERIA