Pielgrzymka WSD do Kalwarii Pacławskiej 2019

3 maja, w Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, wspólnota WSD jak co roku wyruszyła na pątniczy szlak do chętnie uczęszczanego sanktuarium maryjnego w Kalwarii Pacławskiej. Przełożeni i alumni uczestniczyli w Eucharystii na zakończenie roku jubileuszowego 350-lecia istnienia Sanktuarium o godz. 11:00 pod przewodnictwem metropolity przemyskiego ks. abpa Adama Szala i prowincjała franciszkanów o. Mariana Gołąba.

GALERIA

„Oto jestem żyjący na wieki wieków” (Ap 1,18)

Gdzież jest, o śmierci twoje zwycięstwo? Gdzież jest, o śmierci, twój oścień? (1 Kor 15,55)

Jeszcze nie zdążyliśmy ochłonąć po obchodach bolesnej męki naszego Zbawiciela, a już dziś stajemy się świadkami Jego tryumfu. Jezus poprzez swoje zstąpienie do otchłani i chwalebne zmartwychwstanie kładzie definitywny kres odwiecznemu wrogowi człowieka – śmierci, która przyszła na świat przez zawiść diabła. To, czym nas wróg poraził – drzewo – było naszym uzdrowieniem. Tamto drzewo – rajskie, to drzewo – krzyża. Jedynymi śladami niedawnej męki Pana są ślady gwoździ i włóczni, jednak to tylko ślady, gdyż ból nie ma już żadnej władzy nad uwielbionym ciałem Zmartwychwstałego. I my oczekujemy nadziei naszego zmartwychwstania na końcu czasów. Bądźmy wierni Chrystusowi, a otrzymamy wieniec życia – uczestnictwo w Jego wiekuistej chwale.

Codziennego czerpania ze źródła paschalnej radości życzy wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu.

obrazek w nagłówku: wnętrze Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Napis w języku greckim oznacza: „Chrystus zmartwychwstał”.

Liturgia na cześć Męki Pańskiej 2019

Ludu, mój ludu, cóżem ci uczynił?
W czymem zasmucił albo w czym zawinił?
Jam cię wyzwolił z mocy faraona,
A tyś przyrządził krzyż na me ramiona.

Wielki Piątek jest dniem, w którym Kościół w sposób szczególny celebruje tajemnicę męki i śmierci Jezusa. Cierpiąc i umierając na krzyżu, Syn Boży okazał bezgraniczną miłość Boga do człowieka i wysłużył ludziom wieczne zbawienie. Wierzący poprzez wybitnie pokutny charakter tego dnia są wezwani do jednoczenia się z cierpiącym Zbawicielem, który na drzewie krzyża przelał swoją Najdroższą Krew. W tym dniu Kościół nie sprawuje Eucharystii, a jedynie Liturgię Godzin i Liturgię Męki Pańskiej.

WIĘCEJ  

Msza Wieczerzy Pańskiej 2019

Wraz z Mszą Wieczerzy Pańskiej, która w archikatedrze przemyskiej była celebrowana o godz. 18:00 pod przewodnictwem ks. abpa Józefa Michalika, rozpoczął się okres Świętego Triduum Paschalnego. W trakcie zbliżających się trzech dni Kościół będzie sprawował największe misteria ludzkiego odkupienia.

WIĘCEJ  

Msza Krzyżma 2019

Błagamy Ciebie, Boże, niech moc Twojej łaski sprawi, aby ten olej zmieszany z wonnościami stał się dla nas sakramentem przynoszącym Twoje błogosławieństwo.

(Fragment modlitwy konsekracji krzyżma)

W Wielki Czwartek, w godzinach porannych biskup celebruje w swoim kościele katedralnym specjalną Mszę świętą przy asyście kapłanów z różnych okolic diecezji, podczas której konsekruje krzyżmo i błogosławi inne oleje. Świętym krzyżmem namaszcza się nowo ochrzczonych i naznacza bierzmowanych. Msza Krzyżma jest uważana za jeden z głównych przejawów pełni kapłaństwa biskupa i znak ścisłej łączności kapłanów z jego osobą. Ową łączność kapłani wyrażają i potwierdzają poprzez odnowienie przyrzeczeń złożonych podczas święceń.

W archikatedrze przemyskiej Msza Krzyżma została poprzedzona poranną Liturgią Godzin o godz. 9:00. Eucharystii o godz. 10:00 przewodniczył Metropolita Przemyski ks. abp Adam Szal. We Mszy świętej wzięli udział m.in. przedstawiciele Liturgicznej Służby Ołtarza z całej archidiecezji, którzy później spotkali się z Księdzem Arcybiskupem.

GALERIA (Liturgia Godzin)
GALERIA (Msza Krzyżma)