„Wędrujące Madonny”

12 listopada, z okazji 250. rocznicy koronacji figury Matki Bożej Jackowej, czczonej w przemyskiej Archikatedrze, w naszym Seminarium odbyło się sympozjum naukowe pt. „Wędrujące Madonny”, zorganizowane przez Muzeum Archidiecezjalne, Przemyskie Centrum Kultury oraz Parafię Archikatedralną. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Księża Arcybiskupi Adam Szal i Józef Michalik, Ksiądz Biskup Stanisław Jamrozek, Marszałek Sejmu Marek Kuchciński, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, władze państwowe i samorządowe, dyrektorzy muzeów, duchowieństwo oraz liczni zaproszeni goście.

Klerycki Krąg Harcerski

Założyciel skautingu gen. Robert Baden-Powell powiedział kiedyś, że: „Gdyby skauting miał istnieć bez Pana Boga, to lepiej żeby w ogóle nie istniał”. Dlatego w dniu 11 listopada br. nasi bracia z Kleryckiego Kręgu Harcerskiego „Pochodnia” im. Kard. Stefana Wyszyńskiego towarzyszyli harcerzom 1 Jarosławskiej Drużyny „Pościg” im. Jana III Sobieskiego w przeżywaniu obchodów święta Odzyskania Niepodległości. Klerycy podzielili się swoim świadectwem wiary na spotkaniu z młodymi harcerzami w szkole w Rudce koło Sieniawy. Spotkanie przebiegło pod hasłem: Harcerz – sól ziemi i światło świata.

GALERIA

Inscenizacja patriotyczna Braci z kursu I

11 listopada – dzień szczególny dla naszej Ojczyzny – był także dniem obfitym w przeżycia dla naszej wspólnoty seminaryjnej: z okazji 98. rocznicy odzyskania niepodległości  nasi najmłodsi alumni przedstawili w auli Instytutu Teologicznego wieczornicę o tematyce patriotycznej.

GALERIA

 

Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie!

11 listopada nasze myśli i modlitwy kierują się ku naszej Ojczyźnie: dziękujemy Bogu za dar wolności i niepodległości oraz wspominamy tych wszystkich, którzy z własnego życia złożyli ofiarę za wolność.

O godzinie 10 w Archikatedrze Eucharystii z udziałem przedstawicieli władz, wojska i służb mundurowych przewodniczył Arcybiskup Metropolita Adam Szal. W homilii nawiązał do przeżywanej 1050. rocznicy Chrztu Polski i przypomniał ścisły związek polskiej państwowości z wiarą w Boga i Kościołem na przestrzeni wieków. Wraz z ks. Arcybiskupem Mszę Świętą koncelebrowali: Arcybiskup Metropolita Przemysko-Warszawski Eugeniusz Popowicz, kapelani wojskowi oraz duchowni miasta Przemyśla.
Po zakończonej Eucharystii, uczestnicy uroczystości przeszli pod pomnik Orląt Przemyskich, gdzie odśpiewany został hymn narodowy, odbył się Apel Pamięci oraz złożono kwiaty.

GALERIA

Konferencja naukowa „Gdy rodzina bardzo pragnie dziecka… Czy naprotechnologia może być nadzieją?”

7 listopada alumni kursu V i VI wzięli udział w konferencji naukowej pt. „Gdy rodzina bardzo pragnie dziecka… Czy naprotechnologia może być nadzieją?”, zorganizowaną przez Rycerskie i Szpitalne Bractwo Św. Łazarza z Jerozolimy – Stowarzyszenie Katolickie, Szpital Wojewódzki im. św. o. Pio w Przemyślu oraz Wydział Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej i Przemyskie Centrum Kultury i Nauki, które odbyło się na Zamku Kazimierzowskim.

Wśród prelegentów znalazł się ojciec duchowny naszego Seminarium, ks. dr Tomasz Picur, który wygłosił przedłożenie zatytułowane „Naprotechnologia jako ocalenie naturalnego porządku płodności”.

GALERIA