Wspomnienie liturgiczne św. Józefa Sebastiana Pelczara

W piątek, 19.01.2018 o godz. 18:00 Wspólnota Seminarium zgromadziła się w Katedrze na Eucharystii, aby uczcić postać wybitnego biskupa przemyskiego, św. Józefa Sebastiana Pelczara. Mszy świętej koncelebrowanej z udziałem Metropolity Przemyskiego, Księdza Arcybiskupa Adama Szala oraz przełożonych i profesorów Seminarium przewodniczył Ks. Bp Stanisław Jamrozek, który wygłosił homilię. Kaznodzieja, odnosząc się do Ewangelii o powołaniu Dwunastu Apostołów, omówił objawy świadczące o powołaniu do kapłaństwa. Po Mszy świętej wierni ucałowali relikwie świętego biskupa.

IVº Szkoły Modlitwy 2017/2018

W niedzielę, 14 stycznia zakończył się w naszym Seminarium czwarty, ostatni w tym roku akademickim, stopień Szkoły Modlitwy. Uczestniczyło w nim 19 młodzieńców z naszej Archidiecezji. Tematem przewodnim spotkania było hasło obecnego roku duszpasterskiego: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”, dlatego też głoszone konferencje dotyczyły obecności Ducha Świętego w Sakramentach (ks. Łukasz Jastrzębski) i Jego darów (ks. Tomasz Picur). W trakcie Szkoły Modlitwy odbyło się również spotkanie z klerykami zaangażowanymi we Wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym, na którym poruszono kwestię charyzmatów i modlitwy wstawienniczej. Odskocznią od zgłębiania tematu Trzeciej Osoby Boskiej była wycieczka do Muzeum Archidiecezjalnego, mecz piłki nożnej oraz spotkania koleżeńskie w pokojach kleryków.

Wszystkich, którzy stoją u progu wyboru drogi życiowej, a odczuwają w sercu choćby najmniejszy głos powołania, zachęcamy do śledzenia naszej strony, na której ogłosimy termin wiosennych rekolekcji powołaniowych i warunki uczestnictwa.

GALERIA

SZKOŁA MODLITWY

Cicha noc, święta noc

Zgodnie z miłosiernym zamysłem Ojca Niebieskiego, powziętym już od zarania wszechświata, Odwieczne Słowo – Jezus Chrystus przyjął ludzkie ciało z Maryi Dziewicy i stał się jednym z nas, nigdy nie przestając być Bogiem, aby w ten sposób najpełniej objawić nam nieskończoną miłość, jaką Ojciec darzy człowieka.

Niech Jezus Chrystus, Jedyny Boga Syn, który przyszedł na świat w postaci małego dziecka, aby uczynić się dostępnym dla grzeszników, niczym blask jutrzenki rozświetla mroki i trudy Waszej codzienności, a Najświętsza Boża Rodzicielka, Maryja nieustannie otacza Was płaszczem swojej macierzyńskiej opieki.

Życzy: Wspólnota WSD Przemyśl

Boże, Ty sprawiłeś, że ta najświętsza noc
zajaśniała blaskiem prawdziwej światłości,
daj, abyśmy w niebie mogli uczestniczyć
w radości Twojego Syna,
którego tajemnicę Wcielenia poznaliśmy na ziemi.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

(Kolekta Uroczystości Narodzenia Pańskiego – Msza w nocy)

Seminaryjna wieczerza wigilijna

„[Jezus Chrystus], istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi.” (Flp 2,7).

Bezpośrednim wprowadzeniem do przeżywania niepojętej Tajemnicy Wcielenia Syna Bożego jest w naszej wspólnocie wieczór dnia 22 grudnia, w którym księża biskupi, księża przełożeni i profesorowie, alumni, siostry zakonne i pracownicy świeccy Seminarium gromadzą się wspólnie przy wigilijnym stole, aby poprzez wspólny śpiew kolęd i spożywanie świątecznych pokarmów wyrazić radość ze zbliżającej się Uroczystości Narodzenia Pańskiego.

Imieniny Księdza Arcybiskupa Adama Szala

22 grudnia o godzinie 8:00 w kaplicy seminaryjnej miała miejsce roratnia Eucharystia, w czasie której polecaliśmy Bogu solenizantów ostatnich dni roku kalendarzowego i pierwszych dni nowego roku. Mszy Świętej przewodniczył ks. abp Adam Szal. W koncelebrze znaleźli się: ks. abp Józef Michalik i ks. bp Stanisław Jamrozek oraz solenizanci: ks. Dariusz Dziadosz (profesor i były rektor Seminarium), ks. Tomasz Picur (ojciec duchowny), ks. Adam Sycz (rektor Polskiego Papieskiego Instytutu Kościelnego w Rzymie), a także przełożeni i profesorowie Seminarium oraz zaproszeni goście. Homilię wygłosił ks. Dariusz Dziadosz, który podkreślił, że nieodzownym warunkiem świętowania Narodzenia Pańskiego jest pokora. Życzenia imieninowe w imieniu kapłanów złożył ks. rektor Konrad Dyrda.

GALERIA