V Ogólnopolska Pielgrzymka Wyższych Seminariów Duchownych na Jasną Górę

“W Sercu Jezusa, w Sercu Maryi” – pod takim hasłem odbyła się V Ogólnopolska Pielgrzymka Wyższych Seminariów Duchownych na Jasną Górę. Ponad 2 tys. seminarzystów, wykładowców i rektorów seminariów z Wyższych Seminariów Duchownych z całej Polski spotkało się 18 kwietnia najpierw na modlitwie w archikatedrze Świętej Rodziny w Częstochowie. Nasze Seminarium reprezentowała kilkunastoosobowa delegacja z Księdzem Rektorem Konradem Dyrdą na czele.

WIĘCEJ  

Alleluja! Chrystus żyje!

Chrystus prawdziwie zmartwychwstał, alleluja.
Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki.
Alleluja.

Niech obecność Zmartwychwstałego stanie się w Waszych sercach źródłem nieskończonej radości, a Pascha, której my wszyscy dzięki miłosierdziu Ojca staliśmy się uczestnikami, doprowadzi Was tam, gdzie jest prawdziwe szczęście.

Wielki Piątek – Liturgia na cześć Męki Pańskiej

Odszedł Pasterz nasz, co ukochał lud.
O Jezu dzięki Ci, za Twej męki trud.

Wielki Piątek jest w Kościele dniem postu i żałoby. Wierzący są wezwani do jednoczenia się z cierpiącym Zbawicielem, który na drzewie krzyża przelał za zbawienie świata swoją Najdroższą Krew. W tym dniu Kościół nie sprawuje Eucharystii, a jedynie Liturgię Godzin i Liturgię Męki Pańskiej.

WIĘCEJ  

Wielki Czwartek – Msza Wieczerzy Pańskiej

Mszą Wieczerzy Pańskiej rozpoczynamy pierwszy dzień Świętego Triduum Paschalnego, w którym celebrujemy największe tajemnice naszej wiary – mękę, śmierć i zmartwychwstanie naszego Pana, Jezusa Chrystusa. W Archikatedrze Mszy świętej Wieczerzy Pańskiej o godzinie 18:00 przewodniczył ks. bp Stanisław Jamrozek. Po homilii, którą wygłosił ks. abp Józef Michalik, główny celebrans, zgodnie ze starożytnym zwyczajem, obmył nogi dwunastu mężczyznom na znak pokornej służby. Na zakończenie Eucharystii Najświętszy Sakrament został umieszczony w ciemnicy, gdzie można Go adorować aż do Liturgii Męki Pańskiej.

GALERIA

Wielki Czwartek – Ciemna Jutrznia i Msza Krzyżma

Wielkoczwartkowe przedpołudnie w kościołach katedralnych upływa pod znakiem tajemnicy powszechnego kapłaństwa Ludu Bożego, kiedy to kapłani i wierni gromadzą się wokół pasterza diecezji na uroczystej Mszy świętej krzyżma, podczas której biskup poświęca oleje używane m.in. przy udzielaniu sakramentów. W archikatedrze przemyskiej Msza krzyżma została poprzedzona poranną Liturgią Godzin, tzw. Ciemną Jutrznią, która odbyła się o godz. 9:00 pod przewodnictwem ks. bpa Stanisława Jamrozka. Eucharystii o godz. 10:00 przewodniczył Metropolita Przemyski ks. abp Adam Szal. Po homilii zgromadzeni kapłani odnowili swoje przyrzeczenia. We Mszy św. wzięli udział także przedstawiciele Liturgicznej Służby Ołtarza z całej archidiecezji, którzy bezpośrednio po Mszy Świętej spotkali się z Księdzem Arcybiskupem.

GALERIA – Ciemna Jutrznia
GALERIA – Msza Krzyżma