Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

22 września rozpoczął się w Seminarium kolejny rok akademicki 2018/2019.

Eucharystia inaugurująca nowy rok formacji rozpoczęła się o godz. 9:00 w kaplicy seminaryjnej. Przewodniczył jej ks. abp Adam Szal, który wygłosił również słowo. Wśród koncelebrujących znaleźli się: ks. abp Józef Michalik, ks. bp Stanisław Jamrozek, przedstawiciele seminariów duchownych z Rzeszowa, Sandomierza i Krakowa, jak również księża przełożeni i profesorowie naszego Seminarium oraz księża proboszczowie. We wspólnej modlitwie uczestniczyły siostry zakonne, pracownicy świeccy Seminarium oraz przedstawiciele wyższych uczelni, władz publicznych, służb mundurowych, oświaty i służby zdrowia.

WIĘCEJ  

Kurs wstępny kandydatów na I rok formacji

Od 9 do 16 września trwa tradycyjny czas przygotowania kandydatów na I rok formacji seminaryjnej przed wstąpieniem w szeregi alumnów (tzw. kurs wstępny). Przez ten tydzień kandydaci odbywają spotkania m.in. z Księdzem Arcybiskupem oraz profesorami Seminarium. Kurs wstępny zakończy się Eucharystią i spotkaniem z rodzicami przyszłych alumnów.

Na przyszły rok do Seminarium zdecydowało się wstąpić 10 młodzieńców z naszej archidiecezji.

Kurs I

Szkoła modlitwy 2018/2019

Znane są już terminy spotkań z cyklu „Szkoła Modlitwy”, które odbędą się w roku akademickim 2018/2019. Zapraszamy wszystkich młodzieńców szkół ponadpodstawowych oraz starszych, rozeznających swoje powołanie, pragnących pogłębić swoją relację z Panem Bogiem oraz poznać seminaryjne życie i rzeczywistość. Więcej szczegółów tutaj.

ks. Jerzy Kędzierski (1966-2018)

2 sierpnia w szpitalu w Rzeszowie w wieku 52 lat zmarł ks. Jerzy Kędzierski, wykładowca naszego Seminarium i proboszcz parafii Bolestraszyce. Eksporta odbyła się 5 sierpnia o godz. 18:00 w Bolestraszycach, zaś Msza św. pogrzebowa odbędzie się w tym samym miejscu 6 sierpnia o godz. 10:00. Pochówek zostanie dokonany na cmentarzu komunalnym w Jarosławiu o godz. 13:00.

Ks. Jerzy Kędzierski urodził się w 1966 r. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1992 r. W 2014 r. objął funkcję proboszcza w Bolestraszycach, zaś w Seminarium wykładał przedmioty o profilu filozoficznym od 2001 r.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj Mu świeci!

GALERIA

Zakończenie roku akademickiego 2017/2018

Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco! (Mk 6,31)

W piątek, 22 czerwca dobiegł końca rok akademicki 2017/18. Dzień wcześniej alumni przeżywali ostatni przed wakacjami dzień skupienia poświęcony tematyce milczenia: jego wartości i roli w życiu kapłana. Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem metropolity przemyskiego ks. abp. Adama Szala odbyła się o godz. 8:00 w kaplicy seminaryjnej. Wśród zgromadzonych obecni byli: ks. bp Stanisław Jamrozek, przełożeni i profesorowie Seminarium, księża jubilaci przeżywający w tym roku 50-, 60- i 65-lecie święceń kapłańskich, siostry zakonne oraz pracownicy świeccy. Ksiądz Arcybiskup w nawiązaniu do Ewangelii z dnia bieżącego wygłosił homilię, w której przestrzegł przed gromadzeniem sobie różnego rodzaju dóbr na tym świecie, ponieważ mogą one stać się groźną przeszkodą dla właściwego ustosunkowania się człowieka do własnego życia, które powinno być nade wszystko służbą Bogu.

WIĘCEJ