Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP

19 marca, w liturgiczną uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, o godz. 8:00 w kaplicy seminaryjnej celebrowana była uroczysta Eucharystia, podczas której polecaliśmy Bogu solenizantów tego dnia: ojca świętego seniora Benedykta XVI oraz kapłanów naszej archidiecezji z księdzem arcybiskupem Józefem Michalikiem na czele. Były Metropolita przewodniczył Mszy świętej przy asyście obecnego Arcypasterza, księdza arcybiskupa Adama Szala, księdza biskupa Stanisława Jamrozka oraz licznie zgromadzonego prezbiterium. Homilię wygłosił ks. prał. Zbigniew Suchy, wykładowca WSD i redaktor przemyskiej „Niedzieli”.

GALERIA

Wizyta rodziców diakonów

17 marca, w II Niedzielę Wielkiego Postu gościliśmy w murach Seminarium rodziców i krewnych naszych najstarszych braci – diakonów, którzy obecnie pracują na parafiach diecezji dla zdobycia doświadczenia duszpasterskiego tuż przed święceniami kapłańskimi. O godz. 10:00 zaproszeni zgromadzili się na konferencji, a następnie – o godz. 10:50 – na wspólnej modlitwie różańcowej oraz Eucharystii, której przewodniczył ks. rektor Konrad Dyrda. Homilię wygłosił ojciec duchowny diakonów, ks. Stanisław Świder. Całości spotkania dopełnił posiłek w seminaryjnym refektarzu.

GALERIA

Droga krzyżowa ulicami Przemyśla 2019

W czwartek, 14 marca o godzinie 19:00 odbyło się tradycyjne, doroczne nabożeństwo drogi krzyżowej, wspólne dla wszystkich przemyskich parafii. Trasa nabożeństwa prowadziła od Archikatedry, przez ulice: Kapitulną, Tatarską i Przemysława, aż pod Krzyż Zawierzenia na przemyskim Zniesieniu. W licznie zgromadzonym gronie wiernych znaleźli się: harcerze, wojsko, kapłani, siostry zakonne oraz wspólnota WSD. Na zakończenie drogi krzyżowej Ksiądz Arcybiskup podzielił się krótką refleksją i udzielił zgromadzonym pasterskiego błogosławieństwa.

GALERIA

Obrona prac magisterskich 2019

7 marca ośmiu najstarszych alumnów naszego seminarium przystąpiło do obrony prac magisterskich oraz egzaminu z całości teologii.

Diakoni rozpoczynają dzisiaj swoje praktyki wielkopostne – jeden z ostatnich etapów przygotowań do święceń. Przez cały Wielki Post i Triduum Paschalne będą posługiwać w parafiach naszej archidiecezji, aby zdobyć umiejętności potrzebne w kapłańskiej posłudze. Na ten czas otaczamy naszych najstarszych braci szczególną modlitwą.

GALERIA

„Posypmy głowy popiołem…”

Nadeszły dla nas dni pokuty, abyśmy zadośćczynili za grzechy i zbawili dusze.

Wielki Post to szczególny czas w życiu Kościoła, naznaczony intensywnym wysiłkiem duchowym. Poprzez pokutę i codzienne nawracanie się dokonujemy przygotowań do przeżywania tajemnicy Zmartwychwstania Pańskiego, które – jak ufamy – stanie się i naszym udziałem w czasach ostatecznych. W Środę Popielcową wspólnota Seminarium uczestniczyła w Eucharystii z obrzędem posypania głów popiołem o godz. 18:00 w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu pod przewodnictwem metropolity ks. abpa Adama Szala. Konferencję rekolekcyjną wygłosił ks. Tadeusz Musz CSMA, proboszcz parafii Prałkowce.

GALERIA