Uroczystość św. Stanisława biskupa 2019

8 maja obchodziliśmy uroczystość św. Stanisława ze Szczepanowa, biskupa, męczennika i głównego patrona Polski. Uroczystej Mszy św. koncelebrowanej w kaplicy seminaryjnej przewodniczył ks. bp Stanisław Jamrozek. W homilii ks. Marek Szczęsny, wykładowca WSD, wezwał zgromadzonych kapłanów i kleryków do naśladowania przykładów świętych pasterzy, którzy z całą gorliwością poświęcili swoje życie dla pracy na rzecz powierzonych im wspólnot.

GALERIA

Rozpoczęcie nabożeństw fatimskich 2019

4 maja, w I sobotę miesiąca wspólnota WSD uczestniczyła w nabożeństwie pierwszosobotnim inaugurującym tegoroczny cykl nabożeństw będących odpowiedzią na orędzie Matki Bożej z Fatimy. Eucharystii o godz. 18:00 przewodniczył rektor WSD, ks. Konrad Dyrda. Homilię wygłosił ks. Piotr Lasota, wicedyrektor Muzeum Archidiecezjalnego. Po Mszy świętej odbyło się nabożeństwo różańcowe, a po nim procesja z figurą Matki Bożej Fatimskiej. Na koniec zgromadzeni odśpiewali Apel Jasnogórski.

GALERIA

Pielgrzymka WSD do Kalwarii Pacławskiej 2019

3 maja, w Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, wspólnota WSD jak co roku wyruszyła na pątniczy szlak do chętnie uczęszczanego sanktuarium maryjnego w Kalwarii Pacławskiej. Przełożeni i alumni uczestniczyli w Eucharystii na zakończenie roku jubileuszowego 350-lecia istnienia Sanktuarium o godz. 11:00 pod przewodnictwem metropolity przemyskiego ks. abpa Adama Szala i prowincjała franciszkanów o. Mariana Gołąba.

GALERIA

„Oto jestem żyjący na wieki wieków” (Ap 1,18)

Gdzież jest, o śmierci twoje zwycięstwo? Gdzież jest, o śmierci, twój oścień? (1 Kor 15,55)

Jeszcze nie zdążyliśmy ochłonąć po obchodach bolesnej męki naszego Zbawiciela, a już dziś stajemy się świadkami Jego tryumfu. Jezus poprzez swoje zstąpienie do otchłani i chwalebne zmartwychwstanie kładzie definitywny kres odwiecznemu wrogowi człowieka – śmierci, która przyszła na świat przez zawiść diabła. To, czym nas wróg poraził – drzewo – było naszym uzdrowieniem. Tamto drzewo – rajskie, to drzewo – krzyża. Jedynymi śladami niedawnej męki Pana są ślady gwoździ i włóczni, jednak to tylko ślady, gdyż ból nie ma już żadnej władzy nad uwielbionym ciałem Zmartwychwstałego. I my oczekujemy nadziei naszego zmartwychwstania na końcu czasów. Bądźmy wierni Chrystusowi, a otrzymamy wieniec życia – uczestnictwo w Jego wiekuistej chwale.

Codziennego czerpania ze źródła paschalnej radości życzy wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu.

obrazek w nagłówku: wnętrze Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Napis w języku greckim oznacza: „Chrystus zmartwychwstał”.

Liturgia na cześć Męki Pańskiej 2019

Ludu, mój ludu, cóżem ci uczynił?
W czymem zasmucił albo w czym zawinił?
Jam cię wyzwolił z mocy faraona,
A tyś przyrządził krzyż na me ramiona.

Wielki Piątek jest dniem, w którym Kościół w sposób szczególny celebruje tajemnicę męki i śmierci Jezusa. Cierpiąc i umierając na krzyżu, Syn Boży okazał bezgraniczną miłość Boga do człowieka i wysłużył ludziom wieczne zbawienie. Wierzący poprzez wybitnie pokutny charakter tego dnia są wezwani do jednoczenia się z cierpiącym Zbawicielem, który na drzewie krzyża przelał swoją Najdroższą Krew. W tym dniu Kościół nie sprawuje Eucharystii, a jedynie Liturgię Godzin i Liturgię Męki Pańskiej.

Czytaj dalej