Alleluja! Chrystus żyje!

Chrystus prawdziwie zmartwychwstał, alleluja.
Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki.
Alleluja.

Niech obecność Zmartwychwstałego stanie się w Waszych sercach źródłem nieskończonej radości, a Pascha, której my wszyscy dzięki miłosierdziu Ojca staliśmy się uczestnikami, doprowadzi Was tam, gdzie jest prawdziwe szczęście.

Wielki Piątek – Liturgia na cześć Męki Pańskiej

Odszedł Pasterz nasz, co ukochał lud.
O Jezu dzięki Ci, za Twej męki trud.

Wielki Piątek jest w Kościele dniem postu i żałoby. Wierzący są wezwani do jednoczenia się z cierpiącym Zbawicielem, który na drzewie krzyża przelał za zbawienie świata swoją Najdroższą Krew. W tym dniu Kościół nie sprawuje Eucharystii, a jedynie Liturgię Godzin i Liturgię Męki Pańskiej.

WIĘCEJ  

Wielki Czwartek – Msza Wieczerzy Pańskiej

Mszą Wieczerzy Pańskiej rozpoczynamy pierwszy dzień Świętego Triduum Paschalnego, w którym celebrujemy największe tajemnice naszej wiary – mękę, śmierć i zmartwychwstanie naszego Pana, Jezusa Chrystusa. W Archikatedrze Mszy świętej Wieczerzy Pańskiej o godzinie 18:00 przewodniczył ks. bp Stanisław Jamrozek. Po homilii, którą wygłosił ks. abp Józef Michalik, główny celebrans, zgodnie ze starożytnym zwyczajem, obmył nogi dwunastu mężczyznom na znak pokornej służby. Na zakończenie Eucharystii Najświętszy Sakrament został umieszczony w ciemnicy, gdzie można Go adorować aż do Liturgii Męki Pańskiej.

GALERIA

Wielki Czwartek – Ciemna Jutrznia i Msza Krzyżma

Wielkoczwartkowe przedpołudnie w kościołach katedralnych upływa pod znakiem tajemnicy powszechnego kapłaństwa Ludu Bożego, kiedy to kapłani i wierni gromadzą się wokół pasterza diecezji na uroczystej Mszy świętej krzyżma, podczas której biskup poświęca oleje używane m.in. przy udzielaniu sakramentów. W archikatedrze przemyskiej Msza krzyżma została poprzedzona poranną Liturgią Godzin, tzw. Ciemną Jutrznią, która odbyła się o godz. 9:00 pod przewodnictwem ks. bpa Stanisława Jamrozka. Eucharystii o godz. 10:00 przewodniczył Metropolita Przemyski ks. abp Adam Szal. Po homilii zgromadzeni kapłani odnowili swoje przyrzeczenia. We Mszy św. wzięli udział także przedstawiciele Liturgicznej Służby Ołtarza z całej archidiecezji, którzy bezpośrednio po Mszy Świętej spotkali się z Księdzem Arcybiskupem.

GALERIA – Ciemna Jutrznia
GALERIA – Msza Krzyżma

Spotkanie Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej 2018

W dniach 23-25 marca w Radymnie i okolicznych miejscowościach odbyło się 25. Spotkanie Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej. Ponad 4200 młodych ludzi zgromadziło się, aby spędzić czas w atmosferze modlitwy, która skupiała się wokół pięciu parafii: Radymno (św. Wawrzyńca), Radymno (Najświętszego Serca Pana Jezusa), Ostrów (MB Królowej Polski), Skołoszów (Miłosierdzia Bożego) i Święte (Narodzenia NMP). Liturgii przewodniczyli: Metropolita Przemyski ks. abp Adam Szal, ks. abp Józef Michalik oraz ks. bp Stanisław Jamrozek.

WIĘCEJ