Msza prymicyjna neoprezbiterów 2017

W naszym seminaryjnym domu trwamy w przeżywaniu radości kapłaństwa Chrystusowego, jakim zostali obdarzeni nasi bracia. Dziś wieczorem odprawili oni swoją pierwszą Mszę świętą w murach naszej kaplicy. Tradycyjnie już udzielili także błogosławieństwa prymicyjnego księżom przełożonym, klerykom, siostrom zakonnym i pracownikom świeckim. Kazanie wygłosił wychowawca Księży Neoprezbiterów, ks. Tomasz Hałas.

Po uroczystej kolacji zwyczajowo Księża Neoprezbiterzy zostali oficjalnie pożegnani przez wspólnotę seminaryjną. Z tej okazji Kurs V przygotował humorystyczną inscenizację.

GALERIA – Msza święta

GALERIA – Przedstawienie

Święcenia kapłańskie 2017

Seminarium przemyskie jak co roku mogło przeżywać swoją największą radość jaką są święcenia prezbiteratu i prymicje neoprezbiterów. W przededniu uroczystości Zesłania Ducha Świętego w Bazylice Archikatedralnej trzynastu diakonów przyjęło z rąk ks. Abp Adama Szala święcenia kapłańskie. W uroczystości wzięli biskupi: bp Stanisław Jamrozek, abp Józef Michalik i bp Jerzy Mazur SVD, biskup diecezjalny ełcki oraz licznie zgromadzone prezbiterium.

Znamienne jest, że od wielu lat uroczystość ta zbiega się z obchodami pamiątki Pięćdziesiątnicy. Od  chwili święceń kapłańskich namaszczeni Duchem Świętym prezbiterzy są szczególnie wezwani do celebracji tajemnic naszej wiary, szczególnie zaś Eucharystii i sakramentu pokuty i pojednania. Jezus bowiem powiedział do apostołów: Weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.

W imieniu Księży Neoprezbiterów dziękujemy za nowennowe czuwanie przed uroczystościami oraz polecamy ich Waszej modlitwie.

GALERIA

Msza św. z przysięgami przed święceniami kapłańskimi 2017

W piątek, podczas uroczystej Mszy świętej celebrowanej w seminaryjnej kaplicy pod przewodnictwem ks. Rektora Dariusza Dziadosza trzynastu braci diakonów złożyło przysięgi przed święceniami prezbiteratu. Wolę wytrwania w celibacie i posłuszeństwie Kościołowi przyszli kapłani potwierdzili wobec krzyża i Ewangelii, składając podpis na stosownych dokumentach.

GALERIA

Spotkanie z misjonarzem Ks. Łukaszem Hołubem

1 czerwca w  seminaryjnej wspólnocie gościliśmy ks. Łukasza Hołuba, misjonarza posługującego obecnie w Ekwadorze. Po wspólnej Eucharystii w czasie której ks. Łukasz wygłosił homilię miało miejsce spotkanie z członkami Seminaryjnego Koła Misyjnego poświęcone pracy misyjnej w Ekwadorze.

GALERIA

Świecenia Diakonatu

„Panie, wejrzyj łaskawie na te swoje sługi, których przez modlitwę wyświęcamy na diakonów, aby służyli Twoim świętym ołtarzom. Prosimy Cię, Panie, ześlij na nich Ducha Świętego, aby ich umocnił siedmiorakim darem Twojej łaski do wiernego pełnienia dzieła posługi.” (Obrzędy święceń diakonów)