Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych 2019

Początek listopada kieruje uwagę chrześcijan na Kościół w jego wymiarze triumfującym i cierpiącym. 1 listopada, w Uroczystość Wszystkich Świętych wspominaliśmy życie i zasługi osób, które doszły już do portu zbawienia, zarówno tych oficjalnie kanonizowanych przez Kościół, jak i tych anonimowych, którzy pozytywnie odpowiedzieli na Boże powołanie do świętości. Następnego dnia modliliśmy się za wszystkich wiernych, którzy jeszcze pokutują w czyśćcu, aby mogli jak najszybciej dostąpić łaski oglądania Boga twarzą w twarz przez całą wieczność. Alumni spędzili te dni posługując na rodzinnych parafiach oraz nawiedzając cmentarze w swoich miejscowościach.

Czytaj dalej

„Dobrze, Panie, żeś mnie upokorzył…” (Ps 119,71)

W czwartek, 24 października wspólnota WSD uczestniczyła we Mszy świętej koncelebrowanej w przemyskiej katedrze o godz. 18:00 pod przewodnictwem ks. abpa Józefa Michalika we wspomnienie bł. ks. Jana Balickiego, patrona naszej archidiecezji. Homilię wygłosił ojciec duchowny Seminarium ks. Mariusz Woźny. Po Eucharystii wierni odmówili litanię do bł. ks. Jana oraz ucałowali relikwie.

GALERIA

Szkoła Modlitwy 2019/2020 – 1 st.

W dniach od 18 do 20 października 2019 r. w Seminarium odbył się I stopień Szkoły Modlitwy, który zgromadził 16 uczestników z różnych zakątków naszej diecezji. Spotkanie miało na celu przybliżyć rekolektantom, czym jest rozmowa z Bogiem oraz pogłębić jej doświadczenie w codziennym życiu. Odwiedziny w przemyskim klasztorze sióstr karmelitanek oraz w katedrze greckokatolickiej dały sposobność spotkania się z prawdziwymi świadkami wiary oraz rzuciły promień światła na specyfikę wspólnoty klauzurowej oraz Kościoła wschodniego. Młodzieńcy brali również udział w wydarzeniach związanych z Pielgrzymką Dzieła Pomocy Powołaniom do katedry przemyskiej.

Czytaj dalej

Pielgrzymka Dzieła Pomocy Powołaniom

19 października odbyła się doroczna pielgrzymka członków Dzieła Pomocy Powołaniom im. bł. ks. Jana Balickiego do Archikatedry Przemyskiej. Wierni przybyli, aby modlić się o odwagę dla rozeznających powołanie do wyłącznej służby Bogu i Kościołowi oraz o wytrwałość dla tych, którzy już podjęli decyzję o poświęceniu swojego życia Jezusowi Chrystusowi w kapłaństwie lub życiu konsekrowanym.

Czytaj dalej

Wizyta ks. bpa Jana Ozgi

Trwa Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny, którym z woli Ojca Świętego Franciszka został ogłoszony październik 2019. Z tej okazji w niedzielę, 13.10, o godz. 17:00 naszą Wspólnotę odwiedził wychowanek Seminarium Przemyskiego, ks. bp Jan Ozga, który od 1997 roku pełni funkcję ordynariusza diecezji Doumé-Abong’ Mbang w Kamerunie. Ksiądz Biskup opowiedział, czym charakteryzuje się duszpasterstwo w tamtym rejonie świata, przedstawił perspektywy i zagrożenia związane z głoszeniem tam orędzia Ewangelii oraz zaprosił alumnów do otwartości i hojności serc wobec nakazu misyjnego Jezusa.

GALERIA

XIX Dzień Papieski

“Wstańcie, chodźmy!”

To hasło XIX Dnia Papieskiego, który obchodzony był w niedzielę 13 października w całej Polsce. W tym dniu, jak co roku, do przemyskiej archikatedry przybyli przedstawiciele młodzieży uczącej się w szkołach im. św. Jana Pawła II oraz zrzeszonej w ramach grup duszpasterskich, które działają na terenie naszej archidiecezji, aby z posłaniem i błogosławieństwem Metropolity rozpocząć nowy rok pracy formacyjnej. Czytaj dalej