Święcenia kapłańskie 2018

19 maja w Archikatedrze metropolita przemyski ks. abp Adam Szal wyświęcił dziewiętnastu diakonów na kapłanów dla posługi Kościołowi naszej diecezji. Eucharystia z obrzędem święceń rozpoczęła się o godzinie 10:00. Metropolita wygłosił także słowo. W koncelebrze uczestniczyli: ks. abp Józef Michalik, ks. bp Stanisław Jamrozek oraz licznie zgromadzeni kapłani, na czele z Przełożonymi Seminarium oraz proboszczami parafii rodzinnych księży neoprezbiterów. Na zakończenie w imieniu Seminarium podziękowania złożył rektor ks. Konrad Dyrda, zaś w imieniu neoprezbiterów przemówił ks. Paweł Franus.

WIĘCEJ  

Msza św. z przysięgami przed święceniami kapłańskimi 2018

W piątek, 18 maja podczas uroczystej Mszy świętej koncelebrowanej w seminaryjnej kaplicy pod przewodnictwem ks. rektora Konrada Dyrdy dziewiętnastu braci diakonów złożyło przysięgi w przeddzień swoich święceń kapłańskich. Wolę wytrwania w celibacie i posłuszeństwie Kościołowi przyszli kapłani potwierdzili wobec krzyża i Ewangelii, składając podpis na stosownych dokumentach. Okolicznościowe kazanie wygłosił wicerektor WSD, ks. Marek Machała. Kaznodzieja przypomniał, że przyszli neoprezbiterzy staną się w jednej osobie kapłanem, ołtarzem i barankiem ofiarnym.

WIĘCEJ  

Święcenia diakonatu 2018

13.05, w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego do stanu duchownego poprzez święcenia diakonatu zostało włączonych ośmiu alumnów kursu V. Święcenia miały miejsce w trzech parafiach diecezji o godz. 11:00.

WIĘCEJ  

Msza święta z przysięgami przed święceniami diakonatu

12.05, w przeddzień święceń diakonatu, o godz. 17:15 w seminaryjnej kaplicy odbyła się Eucharystia, podczas której alumni V roku złożyli uroczyste wyznanie wiary, zadeklarowali wierność nauczaniu Kościoła oraz ślubowali celibat i posłuszeństwo ordynariuszowi. Mszy św. przewodniczył ks. rektor Konrad Dyrda, który wygłosił okolicznościową homilię.

GALERIA

Nowenna przed święceniami kapłańskimi

Od 10 maja w WSD trwa nowenna przed święceniami kapłańskimi, do których przygotowuje się 19 braci diakonów. Kandydaci otrzymają święcenia w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu w wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego, 19 maja podczas Mszy świętej o godz. 10:00 z rąk metropolity przemyskiego, ks. abpa Adama Szala. Diakoni będą przeżywać swoje rekolekcje zamknięte w dniach 13-18.05 w jarosławskim opactwie benedyktyńskim.