Wykład okolicznościowy prof. dr hab. Sylwestra Czopka

6 marca w Auli Instytutu Teologicznego rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Sylwester Czopek wygłosił okolicznościowy wykład pt. Chotynieckie sensacje prahistoryczne. Prelegent zaprezentował wyniki swoich badań z zakresu archeologii, wskazujące na istnienie śladów kultury hellenistycznej w regionie obecnej Polski południowo-wschodniej.

GALERIA

Pielgrzymka WSD do Ziemi Świętej

W dniach 23.02-2.03 część alumnów oraz przełożonych uczestniczyła w pierwszej, historycznej pielgrzymce Przemyskiego Seminarium do Ziemi Świętej. Wyjazd udało się zorganizować dzięki ofiarności naszych Darczyńców – w tym i kapłanów – bez wsparcia których to cenne doświadczenie nigdy nie mogłoby dojść do skutku. Na przestrzeni tygodnia alumni odwiedzili najważniejsze miejsca będące sceną działalności Jezusa Chrystusa. Spośród nich warto wymienić: Nazaret (Bazylika Zwiastowania Pańskiego), Betlejem (Bazylika Narodzenia Pańskiego), Jerozolimę (Góra Oliwna, Droga Krzyżowa, Golgota, Grób Pański), Kafarnaum, Kanę Galilejską, Betanię i Jezioro Galilejskie. W pielgrzymce brał udział również Metropolita Przemyski ks. abp Adam Szal. Po świętych miejscach oprowadzał ks. prefekt Maciej Dżugan.

Mamy nadzieję, że ładunek wiedzy i przeżyć zgromadzony podczas wspólnego wyjazdu przyczyni się zarówno do lepszego odbioru treści zawartych na kartach Pisma Świętego, co z kolei przełoży się na jakość przyszłego przepowiadania Słowa Bożego, jak i do zacieśnienia wzajemnych więzi w naszej wspólnocie.

Niech Bóg błogosławi wszystkim Dobroczyńcom Seminarium. Cała wspólnota pamięta o Was w modlitwie, zwłaszcza podczas Eucharystii, która co tydzień jest sprawowana w Waszych intencjach.

GALERIA

Rozpoczęcie semestru letniego 2018/2019

4 marca w Seminarium rozpoczął się nowy semestr nauki i formacji. Nadchodzący czas będzie bardzo obfitujący w trud i nowe doświadczenia zwłaszcza dla braci diakonów, którzy po obronie prac magisterskich i egzaminie z całości teologii, poprzez praktykę duszpasterską rozpoczynają bezpośrednie przygotowanie do święceń zaplanowanych na 8 czerwca br.

Wszystkich Dobroczyńców Seminarium prosimy o modlitwę za alumnów na dalszy czas ich dojrzewania do posługi kapłańskiej.

Sztuka filozoficzna 2019

10 lutego w związku z niedawnym wspomnieniem św. Tomasza z Akwinu, jednego z najwybitniejszych teologów Kościoła, alumni II roku przedstawili inscenizację o tematyce filozoficznej, opartą na motywach zaczerpniętych z książki W. Reymonta pt. „Chłopi”.

GALERIA

Zimowa sesja egzaminacyjna 2018/2019

7 lutego w Instytucie Teologicznym rozpoczął się dwutygodniowy okres sesji egzaminacyjnej, która podsumuje całosemestralną pracę alumnów w ramach studium filozoficzno-teologicznego. To szczególny czas zwłaszcza dla najstarszych braci – diakonów, którzy niniejszym zakończyli sześcioletni cykl wykładów. W przyszłym miesiącu odbędą jeszcze egzamin z całości teologii oraz obronę pracy magisterskiej, a następnie rozpoczną bezpośrednie przygotowania do przyszłej posługi kapłańskiej, pracując duszpastersko na parafiach naszej Archidiecezji.

Na czas sesji prosimy Was wszystkich o modlitwę.