Spotkanie opłatkowe z rodzicami 2019

27 stycznia gościliśmy w Seminarium rodziców i krewnych kleryków kursów V, IV i II. Na początku ks. Rektor wygłosił konferencję, a następnie odbyła się modlitwa różańcowa. O 11.15 zgromadziliśmy się w kaplicy seminaryjnej na Eucharystię, której przewodniczył ks. Rektor. Po wspólnym obiedzie w seminaryjnym refektarzu bracia diakoni zaprezentowali sztukę jasełkową na Auli Instytutu Teologicznego.

GALERIA

150. rocznica urodzin bł. ks. Jana Balickiego

25 stycznia br. przypada 150. rocznica urodzin bł. ks. Jana Wojciecha Balickiego, rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu, spowiednika i kierownika duchowego.

Bł. ks. Jan Wojciech Balicki urodził się 25 stycznia 1869 r. w Staromieściu. Formację w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu zakończył przyjęciem święceń kapłańskich w 1892 r. Po studiach w rzymskim Gregorianum pełnił rolę wykładowcy teologii dogmatycznej w przemyskim seminarium, gdzie ostatecznie objął stanowisko rektora (lata 1928-1934). Po rezygnacji z tej funkcji, podyktowanej złym stanem zdrowia, pozostał na uczelni jako spowiednik. Umarł po ciężkiej chorobie 15 marca 1948 r. w Przemyślu.

Poświęcenie odnowionej kaplicy pw. św. Karola Boromeusza

17 stycznia, po ponad półrocznej przerwie, została oddana do użytku kaplica św. Karola Boromeusza, należąca do najstarszych części budynku seminaryjnego. Kaplica została poddana gruntownej renowacji, a w szczególności takie jej elementy jak nastawa ołtarzowa oraz witraż. Z tej okazji wspólnota seminaryjna uczestniczyła w uroczystej Mszy świętej pod przewodnictwem ks. abpa Adam Szala.

GALERIA

IVº Szkoły Modlitwy 2018/2019

W dniach 11-13.01.2019 w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu miał miejsce IV stopień Szkoły Modlitwy. Uczestnicy spotkania wysłuchali konferencji poświęconych tematowi grzechu oraz spowiedzi, które wygłosił dla nich ks. Tomasz Picur. Dodatkowo wzięli także udział w sobotnich wykładach wraz ze wspólnotą klerycką oraz udali się na wycieczkę, podczas której zwiedzili Archikatedrę oraz Muzeum Archidiecezjalne.

Spotkanie zamknęło tegoroczny cykl Szkoły Modlitwy. Wszystkich uczestników serdecznie pozdrawiamy i zapraszamy w przyszłym roku szkolnym.

SZKOŁA MODLITWY

„A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas”

„Albowiem Dziecię nam się narodziło,
Syn został nam dany,
na Jego barkach spoczęła władza.
Nazwano Go imieniem:
Przedziwny Doradca, Bóg Mocny,
Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju.” (Iz 9,5)

W tę jedyną noc Nieogarniony Bóg, oczekiwany od tysiącleci przez znękany grzechem rodzaj ludzki, zstąpił z wyżyn niedostępnej światłości i przyjąwszy ludzkie ciało z Panny Maryi, stał się Emmanuelem – Bogiem z nami. W tę jedyną noc niebo spotyka się z ziemią. Radują się wszystkie chóry anielskie, wyśpiewując niemilknący hymn chwały. Pierzchają piekielne zastępy, albowiem to Dziecię jest zapowiadanym Mesjaszem, potomstwem niewiasty, które miało zmiażdżyć głowę węża. Adamie, szczęśliwy jesteś, bo przychodzi Ten, który zgładzi twoją przewinę, albowiem gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska. I my weselmy się, gdyż właśnie wschodzi Słońce nieznające zachodu, aby na zawsze rozświetlać ciemności naszego życia.

Podnieś rękę Boże Dziecię i błogosław nam, którzy cię oczekujemy, a Ty, Święta Boża Rodzicielko, nieustannie roztaczaj nad nami płaszcz swej macierzyńskiej opieki. Niech tak się stanie.

Życzy: Wspólnota WSD Przemyśl