FORMACJA DUCHOWA – rekolekcje jesienne oraz święcenia diakonatu

Nasza wspólnota, w dniach od 25 września do 2 października przeżywała rekolekcje jesienne pod hasłem: ,,Światło wiary dla idących za Jezusem”. W rozpalaniu tego światła oraz wskazaniu drogi, na której przewodzi Mistrz z Nazaretu pomagał nam ks. prof. dr hab. Artur Malina. Swoje rozważania oparł o wybrane fragmenty z Ewangelii św. Marka. Odkrywaliśmy kolejne skarby prawdy, jakie posiada w sobie Słowo Boże, które jak czytamy w liście do Hebrajczyków jest żywe i skuteczne.

>Zobacz zdjęcia w galerii<

Czytaj dalej

GAUDEAMUS IGITUR – INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2013/2014

Dla alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu, dobiegł końca czas wakacji. Był to nie tylko czas odpoczynku, ale także pracy duszpasterskiej. Wielu braci wyruszyło na szlak pielgrzymkowy do Częstochowy, inni oddali się działalności w ruchach eklezjalnych, czy też pracy przy swoich rodzinnych parafiach.

>Zobacz zdjęcia w galerii<

Czytaj dalej

Zakończenie roku akademickiego 2012/2013

W Uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w naszej Alma Mater obchodziliśmy kilka niezwykłych wydarzeń. Oprócz zakończenia kolejnego roku akademickiego świętowaliśmy sześćdziesięciolecie, pięćdziesięciolecie i dwudziestopięciolecie święceń kapłańskich Czcigodnych jubilatów. Podczas uroczystej Mszy Świętej pod przewodnictwem J. E. Ks. Abp Józefa Michalika, homilię wygłosił Ks. prof. dr hab. Marian Wolicki, który wskazał, że współczesny kapłan musi być czytelnym znakiem dla człowieka, który poszukuje Boga.

DZIEŃ MODLITW O UŚWIĘCENIE KAPŁANÓW

W Archikatedrze Przemyskiej w dniu 8 czerwca miało miejsce nabożeństwo o tematyce dotyczącej uświęcenia kapłanów. Zebranym prezbiterom, diakonom oraz klerykom przewodniczył     J. E. Ks. Abp Józef Michalik, Metropolita Przemyski. W swoim słowie skierowanym do zebranych, ukazał czym winna być dla kapłana modlitwa. Wskazał również na misterium jakim jest wiara. Każdy człowiek od dziecka ma z nią styczność i winien ją rozwijać, a tym bardziej kapłan który w wierze powinien utwierdzać. W czasie modlitw przyzywano świadków wiary a jakimi są Abraham i Najświętsza Maryja Panna – godne wzory do naśladowania.

>Zobacz zdjęcia w galerii<

Wieczór Chwały „Bogu dziękujcie – Ducha nie gaście”

Pod takim hasłem odbyło się na przemyskim rynku spotkanie w program którego był wpisany koncert Diakonii Muzycznej. Gościem wieczoru był aktor Paweł Królikowski. W rozmowie ze zgromadzonymi uczestnikami na rynku przemyskim odpowiadał na pytania związane z jego życiem, w które jak sam oświadcza jest wpisany Bóg. Mogliśmy usłyszeć jak połączyć pracę z wychowywaniem dzieci, żyć w harmonii z rodziną i znajomymi. Spotkanie zostało zorganizowane w duchu wdzięczności z okazji 22 rocznicy Pielgrzymki Jana Pawła II do Przemyśla, uwieńczenie prac I Archidiecezjalnego Kongresu Nowej Ewangelizacji oraz niebawem kończącego się roku szkolnego i akademickiego. W spotkaniu wzięła liczny udział młodzież, jak i starsi z Przemyśla i okolic. Wszystko odbyło się w duchu modlitwy, chrześcijańskiej radości i młodzieńczego entuzjazmu jakim pała nasza młodzież.

>Zobacz zdjęcia w galerii<

Adoracja eucharystyczna i zakończenie I Archidiecezjalnego Kongresu Nowej Ewangelizacji

Dnia dzisiejszego został zakończony I Archidiecezjalny Kongres Nowej Ewangelizacji, który odbywał się w dniach od 26 maja do 2 czerwca. W tym to czasie, odbyło się wiele spotkań z osobami duchownymi, konsekrowanymi, świeckimi które przynależą do różnych grup kościelnych. Celem spotkań było ukazanie potrzeb wprowadzenia  nowych metod ewangelizacji, jak też prezentacji niektórych z nich. Zakończenie miało miejsce  w Archikatedrze Przemyskiej i było ono połączone z adoracją eucharystyczną jaką obchodził w tym dniu cały Kościół Powszechny o godz. 17:00. Wspólna modlitwa przed Najświętszym Sakramentem wypłynęła z inicjatywy Ojca Świętego Franciszka, w związku z przeżywanym przez nas Rokiem Wiary.  W tym historycznym wydarzeniu Kościoła wzięło udział wielu wiernych z naszej archidiecezji. Kult Najświętszego Sakramentu zgromadził liczne grono duchownych na czele z J. E. ks. Abpa Józefem Michalikiem Metropolitą przemyskim, alumnami, osobami konsekrowanymi i wiernymi świeckimi w naszej bazylice. Wszyscy zebrani modlili się w intencjach wyznaczonych na to szczególne wydarzenie, przez Ojca Świętego. Bezpośrednio po adoracji Najświętszego Sakramentu miała miejsce uroczysta Msza św. pod przewodnictwem J. E. ks. Abpa Józefa Michalika. 

>Zobacz zdjęcia w galerii<