Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 2022

Tegoroczną Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa obchodziliśmy 16 czerwca. Alumni oraz mieszkańcy Przemyśla wraz z licznie zgromadzonymi gośćmi, uczestniczyli w Eucharystii pod przewodnictwem JE ks. abpa Adama Szala sprawowanej wewnątrz Bazyliki Archikatedralnej w Przemyślu. Mszę świętą koncelebrowali także ks. abp senior Józef Michalik, ks. bp Stanisław Jamrozek, ks. bp Krzysztof Chudzio oraz kapłani mieszkający i posługujący w przemyskich parafiach. Następnie procesja eucharystyczna ruszyła ulicami Przemyśla do czterech ołtarzy rozlokowanych w różnych miejscach miasta. Jest to szczególny dzień świadectwa wiary w obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

> GALERIA <

Święcenia diakonatu

Poświęcając się zadaniom płynącym z miłości i posługi, diakoni powinni mieć w pamięci upomnienie św. Polikarpa: „Pełni współczucia, gorliwi, żyjący według prawdy naszego Pana, który stał się «diakonem» wszystkich”.

Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen Gentium”, 29

Czytaj dalej