Modlitwy

Modlitwa Pawła VI

O Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów,
aby ich uczynić rybakami dusz,
pociągnij ku sobie gorące i szlachetne umysły młodych ludzi
i uczyń ich swoimi naśladowcami i swoimi sługami.
Spraw, by dzielili Twoje pragnienie powszechnego odkupienia,
dla którego ustawicznie składasz na ołtarzach swoją ofiarę.
Ty, o Panie, który żyjesz, aby się wstawiać za nami,
otwórz przed nimi takie horyzonty, by dostrzegali cały świat,
w którym wznosi się niema prośba tak wielu braci
o światło prawdy i ciepło miłości.
Spraw, by odpowiadając na Twoje wołanie
przedłużali tu na ziemi Twoją misję,
budowali Twoje Ciało mistyczne – Kościół
i byli solą ziemi, i światłością świata.
Rozszerz, o Panie, Twoje miłościwe wołanie
również na wiele serc kobiecych,
czystych i wielkodusznych
wlej w nie pragnienie doskonałości ewangelicznej,
oddania się służbie Kościołowi
oraz ludziom potrzebującym pomocy i miłości. Amen.

Modlitwa Jana Pawła II

Maryjo,
Matko Jezusa Chrystusa i Matko kapłanów,
przyjmij ten tytuł, którym Cię obdarzamy,
by oddać cześć Twemu macierzyństwu
i wraz z Tobą kontemplować
Kapłaństwo Twego Syna i Twoich synów,
Święta Boża Rodzicielko.
Matko Chrystusa,
Kapłanowi – Mesjaszowi dałaś ludzkie ciało,
by zostało namaszczone Duchem Świętym
dla zbawienia ubogich i skruszonych w sercu –
zachowaj kapłanów
Matko Zbawiciela.
Matko wiary,
Ty przyniosłaś do świątyni Syna Człowieczego,
wypełnienie obietnic danych Ojcom
– oddawaj Ojcu, dla Jego chwały,
kapłanów Twego Syna,
Arko Przymierza.
Matko Kościoła,
razem z uczniami w Wieczerniku
modliłaś się do Ducha Świętego
za Nowy Lud i jego Pasterzy
– uproś dla stanu kapłańskiego pełnię darów,
Królowo Apostołów.
Matko Jezusa Chrystusa,
byłaś z Nim u początków Jego życia i Jego misji,
szukałaś Go wśród tłumów,
gdy nauczał, stałaś przy Nim,
gdy został wywyższony ponad ziemię,
wyniszczony przez jedyną i wieczną ofiarę,
a towarzyszył Ci Jan jako Twój syn –
przygarniaj powołanych,
osłaniaj od początku ich wzrastanie,
wspomagaj w życiu i w posłudze Twoich synów,
Matko Kapłanów. Amen.

Litania do Błogosławionego Ks. Jana Balickiego

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison
Chryste usłysz nas – Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata Boże
Duchu Święty Boże
Święta Trójco Jedyny Boże
Święta Maryjo, Matko Boża – módl się za nami
Święty Józefie
Święty Józefie Sebastianie
Święty Janie z Dukli
Błogosławiony Janie Balicki
Sługo miłosiernego Ojca
Sługo uniżonego Pana
Sługo uległy Duchowi Świętemu
Sługo cichy i pokorny
Mistrzu żywej wiary
Mistrzu mocnej nadziei
Mistrzu ofiarnej miłości
Mistrzu wytrwałej modlitwy
Kapłanie roztropny
Kapłanie sprawiedliwy
Kapłanie Wstrzemięźliwy
Kapłanie mężny
Kapłanie posłuszny
Ojcze zagubionych
Ojcze wzgardzonych
Orędowniku grzeszników
Przewodniku szukających drogi
Apostole Królestwa Pokoju
Głosicielu miłosierdzia
Gorliwy wychowawco
Cierpliwy spowiedniku
Wierny synu Kościoła
Czcicielu Bogarodzicy
Wzorze pokory
Pasterzu według Serca Bożego

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami Błogosławiony Janie Balicki
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się
Boże, tylko Ty jesteś święty i bez Ciebie nikt nie jest dobry, spraw za wstawiennictwem Błogosławionego Jana, abyśmy prowadzili życie prawdziwie chrześcijańskie i mogli oglądać Twoją chwałę w niebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa o łaskę uzdrowienia przez wstawiennictwo bł. Jana Balickiego

Boże, Ojcze najlepszy, Ty widzisz cierpienia naszego chorego brata (naszej chorej siostry) i chcesz dla niego (dla niej) tylko tego, co służy zbawieniu. Prosimy Cię pokornie, abyś przez wstawiennictwo bł. Jana Balickiego udzielił mu (jej) łaski uzdrowienia z choroby.
Jezu, Boski Lekarzu ciał i dusz ludzkich, Ty posłałeś swoich uczniów, aby w Twoje Imię uzdrawiali chorych. Przez wstawiennictwo Twojego Sługi, bł. Jana, objaw swą moc i uzdrów naszego brata (naszą siostrę), aby objawiało się wobec świata Twoje miłosierdzie i łaskawe wejrzenie na prośby cichych i pokornego serca.
Duchu Święty Pocieszycielu, przez przyczynę bł. Jana przyjdź i przynieś łaskę zdrowia naszemu bratu (naszej siostrze). Ty sprawiasz jedność w miłości, dlatego prosimy, abyśmy mogli doświadczyć przez łaskę uzdrowienia za wstawiennictwem bł. Jana tajemnicy jedności Kościoła uwielbionego w niebie i pielgrzymującego na ziemi.
Niech będzie Bóg uwielbiony w pokornym życiu bł. Jana teraz i na wieki wieków. Amen.