Communitas

Czasopismo kleryckie

Communitas jest pismem redagowanym przez alumnów WSD w Przemyślu. Obecnie wydawany jest jeden egzemplarz rocznie. Tematy poruszane w poszczególnych wydaniach związane są z życiem Kościoła powszechnego oraz lokalnego. W piśmie można również znaleźć tematy związane bezpośrednio z formacją seminaryjną oraz wydarzeniami, jakie mają miejsce we wspólnocie.