Alleluja!

Zaiste, nie Szeol Cię sławi ani Śmierć wychwala Ciebie;
Żywy, żywy Cię tylko wysławia, tak jak ja dzisiaj.
(Iz 38,18-19)

Wstał Pan Chrystus z martwych ninie, uweselił lud swój mile. Alleluja! Niech tak radosne w swoim charakterze święta wielkanocne – choć w tym roku przeżywane w specyficznych okolicznościach – uczą nas nie zatrzymywać spojrzenia na tragedii krzyża, lecz uchylać zasłonę pozornej beznadziei i dosięgać Tego, który czyni wszystko nowe (Ap 21,5), Jezusa Chrystusa – który jako jedyny ma moc odmienić znaczenie trudnych i niezrozumiałych wydarzeń doczesnego życia, tak że przestają być one zarzewiem rozpaczy, a stają się zadatkiem przyszłego uczestnictwa w nieznającym kresu i przekraczającym wszelkie wyobrażenie szczęściu miłosiernego i wszechmogącego Boga.

Życzy: Wspólnota WSD w Przemyślu

Boże, Ty przez wielkanocną ofiarę Chrystusa dałeś swojemu ludowi zbawienie, udzielaj mu obficie Twoich darów, aby osiągnął pełną wolność i posiadł radość życia wiecznego, której pozwalasz mu kosztować na ziemi. Przez Chrystusa Pana naszego.