Pielgrzymka DPP

PIELGRZYMKA DZIEŁA POMOCY POWOŁANIOM

W sobotę, 20 października, odbyła się pielgrzymka Dzieła Pomocy Powołaniom im. bł. ks. Jana Balickiego. Przybyli pielgrzymi mieli możliwość modlitwy przy relikwiach bł. ks. Balickiego. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. o godzinie 10.00 w Archikatedrze, której przewodniczył J. E. Ks. Bp Adam Szal, który w homilii zachęcał do tego, aby odważnie czerpać przykład z tego świątobliwego kapłana. Człowiek nie może zapominać, że jego podstawowym powołaniem jest powołanie do świętości. Druga część uroczystości odbyła się w auli Wyższego Seminarium Duchownego, gdzie miał miejsce spektakl dotyczący postaci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki pt. ,,Zło dobrem zwyciężaj”.

>Zobacz zdjęcia w galerii<

Szkoła modlitwy

W Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu w najbliższych miesiącach planowane jest kontynuowanie spotkań dla chłopców, którzy chcieliby pogłębić swe życie modlitwy i przy okazji zetknąć się z rzeczywistością życia seminaryjnego. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Terminy tegorocznych spotkań:

  • 19 – 21 października 2012 -I°
  • 23 – 25 listopada 2012 – I°
  • 7 – 9 grudnia 2012 – II °
  • 11 – 13 stycznia 2013 – III°
  • 12 – 14 kwietnia 2013 – IV°

Zakończenie rekolekcji wraz ze święceniami diakonatu

,,Oto ja, poślij mnie!” (Iz 6, 8 )

Uroczystej Mszy św. na zakończenie rekolekcji jesiennych przewodniczył  J. E. Ks. Bp Adam Szal, który włączył poprzez święcenia do grona diakonów Kościoła świętego jednego z naszych braci. Na uroczystości święceń była obecna rodzina kandydata, która ze wzruszeniem obserwowała jak ich syn i krewny robi kolejny poważny krok ku kapłaństwu. Dla seminarium święcenia diakonatu czy święcenia kapłańskie to wyjątkowe i bardzo radosne wydarzenie. Obejmijmy wsparciem modlitewnym naszego brata i jego rodzinę zawierzając ich Maryi, Wychowawczyni Powołań Kapłańskich i Królowej Rodziny.

>Zakończenie rekolekcji wraz ze święceniami diakonatu<

>Przysiega przed święceniami diakonatu<

Niesamowita moc Żywego Słowa- rekolekcje

,,Wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa” (Rz 10, 17) – pod takim hasłem odbyły się w seminarium rekolekcje jesienne, które zakończyły się w niedzielę, 30 września. Prowadził je  J. E. Ks. Bp Jan Niemiec, biskup pomocniczy diecezji kamieniecko– podolskiej na Ukrainie.

W czasie świętych ćwiczeń duchownych zachęcał on alumnów do uważnego słuchania tego, co Bóg chce powiedzieć do człowieka. Tym zaś Słowem Bożym jest żywy Jezus Chrystus. Bóg powołuje swego ucznia, alumna czy kapłana, do tego, aby właśnie w nim wypełniło się Słowo Boże.

>Zobacz zdjęcia w galerii<

WIĘCEJ  

Rekolekcje jesienne

W dniach 23 – 30 września w naszym domu odbędą się rekolekcje jesienne, które poprowadzi J. E. Ks. Bp Jan Niemiec. W czasie tych świętych ćwiczeń każdy alumn podejmie refleksję na temat swojego powołania, którym obdarza go sam Bóg. Rekolekcje zakończą się przyjęciem święceń diakonatu przez jednego z braci alumnów. Nie zapominajmy, że rekolekcje to wytężony czas duchowej walki, który musi być oparty na modlitwie, o którą prosimy każdego a Was.