Zakończył się Tydzień Misyjny

W Tygodniu Misyjnym mieliśmy zaszczyt gościć w naszej wspólnocie seminaryjnej niezwykłego człowieka – ks. Prałata Karola Brysia, misjonarza, który przez wiele lat pracował na misjach w Kamerunie.

Ksiądz Prałat przewodniczył uroczystej Mszy świętej koncelebrowanej według formularza „O ewangelizację ludów” oraz wygłosił kazanie o tematyce misyjnej. Zwrócił w nim uwagę na potrzebę głoszenia Słowa Bożego innym narodom, odwołując się do słów świętego Pawła do Koryntian: „Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii” (1 Kor 9,16). Kaznodzieja podkreślił, że każdy z nas jest powołany do głoszenia Jezusa w swoim środowisku. Na zakończenie Mszy świętej, dziekan alumnów w imieniu całej wspólnoty seminaryjnej podziękował ks. Prałatowi za jego obecność i świadectwo wiary.

W tygodniu, w którym uwaga całego Kościoła zwrócona jest na dzieła misyjne, mieliśmy również okazję modlić się Różańcem odmawianym w różnych językach – angielskim, włoskim, hebrajskim, greckim, niemieckim oraz po łacinie. Pomogło to nam uświadomić sobie różnorodność narodów, wśród których są obecni i do których posłani są chrześcijanie. W Kościele powszechnym w tym czasie trwała zbiórka na misje.

Pamiętajmy o modlitwie za dzieło misyjne Kościoła i wszystkich misjonarzy trudzących się na niwie Pańskiej, aby światło Ewangelii roztaczało coraz szersze kręgi w świecie.

> GALERIA – Msza Święta <