Klerycy na Kongresie RAM

W dniach 11-13 listopada w domu diecezjalnym „Tabor” w Rzeszowie odbył się III Kongres Wspólnot Ruchu Apostolstwa Młodzieży w Polsce. Wzięli w nim udział księża oraz młodzież, która formuje się w trzech diecezjach: przemyskiej, krakowskiej i rzeszowskiej. W delegacji RAM Archidiecezji Przemyskiej znalazło się 3 alumnów: kl. Maksymilian Kuc, kl. Jakub Daraż i kl. Kuba Zając.

Podczas trzech dni uczestnicy kongresu wzięli udział w dwóch panelach dyskusyjnych: „Tożsamość Wspólnoty RAM” i „Przyszłość Wspólnoty RAM”, które prowadził ks. dr Krzysztof Wilczkiewicz z Diecezji Rzeszowskiej.

W odkrywaniu charyzmatu i wyzwań, które stoją przed Ruchem Apostolstwa Młodzieży w kolejnych latach pomogli zaproszeni goście: bp Grzegorz Suchodolski (przewodniczący Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży w Polsce), bp Jan Wątroba, ks. dr hab. Adam Kubiś i ks. Tomasz Ryczek.

Wierzymy, że doświadczenie wsłuchiwania się w głos Ducha Świętego podczas kongresu zaowocuje pogłębieniem charyzmatu apostolstwa i umocni pragnienie przyprowadzania ludzi młodych do Chrystusa.

Seminaryjna wspólnota Ruchu Apostolstwa Młodzieży składa się głównie z osób które są związane ze Stowarzyszeniem jeszcze z czasów przed wstąpieniem do seminarium, gdy posługiwali jako animatorzy. Spotkania odbywają są w każdy piątkowy wieczór.

> GALERIA <