Niedziela seminaryjna

4 grudnia wszyscy klerycy uczestniczyli w tzw. niedzieli seminaryjnej w wybranych parafiach naszej Archidiecezji. W II Niedzielę Adwentu chcieliśmy osobiście podziękować za wszelkie okazane dobro oraz pomoc materialną udzieloną Wyższemu Seminarium Duchownemu. Była to także okazja do przypomnienia jak ważną sprawą jest modlitwa o nowe powołania do służby Bożej.

Podczas grudniowego wyjazdu odwiedziliśmy następujące parafie: Bachórzec, Besko, Buszkowice, Chłopice, Czarna k. Łańcuta, Dobkowice, Dukla-Fara, Jaćmierz, Jarosław – MB Bolesnej, Końskie, Korczyna, Krosno – św. Piotra Apostoła i św. Jana z Dukli, Malinówka, Markowa, Mchawa, Nowa Sarzyna, Pielnia, Przemyśl – św. Jana z Dukli, Przemyśl – NMP Nieustającej Pomocy, Przemyśl – św. Jana Apostoła, Rakszawa Górna, Siedliska, Siennów, Sonina, Stara Wieś, Surochów, Szklary, Targowiska, Tarnawka k. Husowa, Tarnogóra, Wietrzno, Wrocanka, Zarszyn.