Dzień skupienia

Umiarkowanie to cnota,
którą dobrze jest pielęgnować i rozwijać,
aby korzystać ze wspaniałego daru wolnej woli w dobrym kierunku.

14 stycznia wieczorem rozpoczniemy kolejny dzień skupienia. Tym razem będziemy pochylać się nad cnotą umiarkowania. Gorąco prosimy o modlitwę w naszej intencji, abyśmy owocnie przeżyli ten czas modlitwy i refleksji.