Harcerskie wydarzenia ostatnich dni

Dzień Myśli Braterskiej (22 lutego) jest świętem harcerzy i skautów na całym świecie. Z tej okazji pod koniec lutego jako seminaryjny krąg harcerski uczestniczyliśmy w jego obchodach, podczas których wszystkie drużyny Hufca Ziemi Przemyskiej prezentowały przygotowane przez siebie harcerskie piosenki. Kontynuacją tego wydarzenia była zbiórka naszego kręgu o tematyce związanej z ogniem. Przybliżyliśmy sobie obrzędowość ogniska, dyskutowaliśmy o zdobywaniu kolejnych stopni harcerskich, a nasze spotkanie zakończyliśmy wspólnym śpiewaniem piosenek.  W następnych dniach mieliśmy możliwość wzięcia udziału we Mszy Świętej z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, pod przewodnictwem ks. bp. Stanisława Jamrozka. Celebracja ta odbyła się w kościele ojców Karmelitów Bosych w Przemyślu z udziałem władz samorządowych, pocztów sztandarowych oraz wojska.

> GALERIA <