Communitas nr 1/2024

Ukazał się najnowszy numer czasopisma Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu „Communitas”.

Tegoroczny temat „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła” ściśle wiąże się z przeżywanym rokiem duszpasterskim. Chcieliśmy w tym numerze ukazać, jak wiele ludzi tworzy Wspólnotę Kościoła powszechnego. Na kartach naszego czasopisma omawiamy bieżące wydarzenia z Archidiecezji Przemyskiej, jak również wspominamy o wspólnocie naszego Seminarium, która składa się nie tylko z kapłanów i kleryków, ale także sióstr zakonnych oraz ludzi świeckich. W tym roku chcemy podkreślić, jak ważna jest cząstka, którą każdy człowiek wnosi do wspólnoty. Ponadto chcemy przedstawić podejmowane przez kleryków w ubiegłym roku inicjatywy naukowe i duszpasterskie.