Zebranie KEP – dzień 3

Mszą Świętą w Archikatedrze w Przemyślu zakończyliśmy ogólnopolski rok dziękczynienia za dar beatyfikacji Jana Pawła II. Jednocześnie były to również obchody 25lecia biskupiej posługi Ks. Abp Józefa Michalika, a wszystko to połączone z zebraniem Konferencji Episkopatu Polski. Podczas uroczystości nuncjusz apostolski w Polsce, Ks. Abp Celestino Migliore, odczytał list od papieża Benedykta XVI napisany specjalnie na dzisiejszą okazję. Homilię wygłosił Ks. Kard. Stanisław Dziwisz, który dodatkowo przekazał relikwie krwi bł. Jana Pawła II, które to będą towarzyszyć peregrynacji Relikwii Krzyża Papieskiego po diecezji przemyskiej.

Zapraszamy do składania życzeń ks. Abp Józefowi Michalikowi na specjalnie przygotowanej stronie: www.jozefmichalik.pl/jubileusz.

Zapraszamy także na stronę Radia FARA, gdzie znajduje się archiwum dźwiękowe z dzisiejszej uroczystości.

>Zobacz zdjęcia w galerii<

Zebranie KEP – dzień 2

Dzisiaj miał miejsce drugi i jednocześnie ostatni dzień obrad przewidziany na 356 Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Po obiedzie część biskupów udała się do różnych parafii w naszej diecezji, aby celebrować Mszę Świętą i głosić Słowo Boże. Na zakończenie dnia księża biskupi którzy zostali w Przemyślu mieli możliwość uczestniczenia w koncercie chóru Magnificat.

>Zobacz zdjęcia w galerii<

Zebranie KEP – dzień 1

Zakończył się pierwszy dzień 356. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. Rano księża biskupi odprawili w naszej kaplicy Mszę Świętą, po której udali się do specjalnie przygotowanej sali w budynku Instytutu. Na otwarcie zebrania, przemowę wygłosił prezydent miasta Przemyśla – p. Robert Choma, a następnie już za zamkniętymi drzwiami przez cały dzień odbywały się obrady. Wieczorem księża biskupi zwiedzili naszą Archikatedrę, oraz Katedrę Greckokatolicką.

>Zobacz zdjęcia w galerii<

Nowy Ołtarz i Ambona

Kaplica górna w naszym seminarium została wzbogacona o nowy, rzeźbiony Ołtarz i Ambonę. Uwiecznione zostały kluczowe postacie z historii zbawienia, m.in. Mojżesz, Abraham, św. Piotr, św. Paweł, czy prorok Izajasz. Styl wykonania ściśle komponuje się z umieszczonymi w ubiegłym roku akademickim Krzyżem, oraz figurami Matki Bożej i św. Jana. Zapraszamy do galerii zdjęć.

>Zobacz zdjęcia w galerii<

Zebranie Konferencji Episkopatu Polski

Od jutra na terenie naszego seminarium będzie miało miejsce 356 Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Od kilku dni trwają prace przygotowawcze w obu budynkach, w które zaangażowana została cała wspólnota klerycka. Niemal wszyscy księża biskupi zostali już zakwaterowani, a jutrzejszymi obradami rozpoczną 3dniowe spotkanie, zwieńczone uroczystą niedzielną Mszą Świętą w Archikatedrze.

>Zobacz zdjęcia w galerii<

Rekolekcje jesienne

W dniach 26 IX – 2 X w naszej wspólnocie odbyły się rekolekcje jesienne. Prowadził je o. Tadeusz Hajduk SJ, który jest mistrzem nowicjatu w Starej Wsi. Te święte ćwiczenia duchowe prowadzone były metodą ignacjańską, a tematem przewodnim była Osoba Jezusa Chrystusa, którego mieliśmy poznawać, naśladować i starać się bardziej pokochać. We wszystkich rozmyślaniach, które prowadzone były w oparciu o Pismo św. mieliśmy poznawać owoce Ducha Świętego, które były obecne w życiu Jezusa. Ojciec Rekolekcjonista zachęcał nas, aby podawane przez siebie teksty kontemplować, odnosząc się do naszej codzienności. W swoich konferencjach poruszył problemy rozeznawania duchowego, pocieszeń i strapień na modlitwie, oraz sposobu działania złego ducha.

>Zobacz zdjęcia w galerii<

Inauguracja roku akademickiego

Dzisiaj rozpoczęliśmy nowy rok formacji. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą koncelebrowaną, której przewodniczył i słowo Boże wygłosił J.E. Ks. Abp Józef Michalik. Dalszy ciąg inauguracji miał miejsce na Auli Instytutu, w który wprowadził rektor – ks. Dariusz Dziadosz. Następnie profesor naszego Seminarium – ks. Stanisław Haręzga, wygłosił wykład inauguracyjny pt. „Krzyż Chrystusa słowem mądrości Bożej dla świata 1Kor 1,17 – 2,16”. Centralną częścią uroczystości była immatrykulacja alumnów kursu I. Na zakończenie wszyscy razem spotkaliśmy się przy wspólnym obiedzie na seminaryjnym refektarzu.

>Zobacz zdjęcia w galerii<

Msza Święta Prymicyjna w WSD

Dzisiaj Neoprezbiterzy odprawili  w naszym seminarium swoją Mszę Prymicyjną, dzieląc się z nami radością z otrzymanych święceń. Na koniec udzielili wszystkim uroczystego błogosławieństwa. Późnym wieczorem, w auli Instytutu bracia z Kursu V przygotowali „Konkurs na Super Wikarego”, który był jednocześnie pożegnaniem nowo wyświęconych księży. Po tym spotkaniu udali się oni na Jasną Górę, aby przed tronem Matki Bożej Częstochowskiej dziękować za dar kapłaństwa.

>Zobacz zdjęcia w galerii<