Kandydatura do Diakonatu

7 XI był w naszej wspólnocie seminaryjnej dniem wyjątkowym. Obchodziliśmy Uroczystość wspomnienia patrona naszej Kaplicy – św. Karola Boromeusza. Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił Ks. Bp Adam Szal, a uczestniczyli w niej także rodzice braci z kursu III, którzy w tym dniu przeżywali swój dzień skupienia. Eucharystii towarzyszył obrzęd włączenia do grona kandydatów do sakramentu święceń diakonatu i prezbiteratu 21 braci z kursu V. Obrzęd ten przyrównać można do zaręczyn, które rozpoczynają okres bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa. Alumni kursu V wyrazili publicznie swoją wolę przyjęcia święceń oraz chęć podjęcia trudu przygotowania do nich, zaś Ksiądz Biskup, opierając się na opinii przełożonych seminaryjnych, włączył ich do grona kandydatów i pobłogosławił ich na ten czas przygotowania.

>Zobacz zdjęcia w galerii<

Pielgrzymka Dzieła Pomocy Powołaniom

„By byli świadkami miłości”

Dziś w przeddzień wspomnienia bł. ks. Jana Balickiego miało miejsce bardzo ważne dla naszej wspólnoty wydarzenie. W liczbie ponad 200 osób wraz ze swoimi duszpasterzami do Archikatedry i naszego seminarium pielgrzymowali bliscy naszemu sercu Członkowie Dzieła Pomocy Powołaniom. Są to osoby, którym nie jest obojętny los osób oddających się na szczególną służbę Bogu. Ta ich wdzięczna troska o powołania przejawia się przede wszystkim w wiernej modlitwie i zaradzaniu potrzebom materialnym byśmy w jak najlepszych warunkach mogli się przygotować do posługi kapłańskiej.

Patronem Dzieła jest bł. ks. Jan Balicki, stąd nasze wspólne uwielbianie Boga za dar powołania rozpoczęliśmy rozważaniem tajemnic różańcowych na podstawie zapisków Czcigodnego Patrona. Tę modlitwę prowadzili bracia z kursu III, którzy za nieco ponad miesiąc przyobleką się w szatę duchowną.

Centralnym punktem dorocznej pielgrzymki była uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem Pasterza Diecezji J.E. ks. abp Józefa Michalika, który także do zgromadzonych wygłosił Słowo Boże. Celebrację Mszy Świętej zakończyło ucałowanie relikwii bł. ks. Jana. Następnie pokrzepieni Słowem i Ciałem Pańskim, pełni radości ze spotkania, wśród wielu rozmów i pozdrowień udaliśmy się do seminarium, gdzie miał miejsce skromny posiłek, po którym to bracia z kursu IV zaprezentowali sztukę o św. ks. Janie Vianey’u  pt. „Święty i diabeł”. Wzajemną radość dopełniał nasz seminaryjny zespół „Spes”. Na koniec jako wyraz kleryckiej wdzięczności Członkowie DPP otrzymali serdeczne listy z osobistymi podziękowaniami za wspieranie w powołaniu.

Tegoroczna pielgrzymka była wyjątkowa również dlatego, że wspólnie z nami modlili się chłopcy, którzy przybyli z całej diecezji na „Szkołę Modlitwy”, oraz licznie zgromadzone siostry zakonne z różnych zgromadzeń, które w dniu dzisiejszym przeżywały swój comiesięczny Dzień Skupienia.

Wszystkim za obecność, radość i modlitwę z serca dziękujemy.

>Zobacz zdjęcia w galerii<

Inauguracja roku akademickiego

Gaudeamus igitur…!

Dnia 16 października, czyli już prawie miesiąc po naszym przyjeździe do Seminarium, rozpoczęliśmy uroczyście rok akademicki 2010/2011. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą pod przewodnictwem Ks. Bpa Adama Szala, a homilię wygłosił Ks. Bp Marian Rojek. Ksiądz Rektor w krótkim wstępie przywitał przybyłych gości, a następnie przybliżył nam symbolikę postaci umieszczonych w apsydzie naszej odnowionej kaplicy. Po celebracji Eucharystycznej wszyscy udali się na Aulę, gdzie uczestniczyliśmy w interesującym wykładzie inauguracyjnym wygłoszonym przez Ks. dr Piotra Kandefera na temat praktyk pokutnych w Kościele. Wykład zwieńczyła immatrykulacja alumnów kursu I (otrzymali oni niezbędną przepustkę na każdy egzamin – indeks). Nie można tutaj nie wspomnieć o wystąpieniu duktora (pełniący obowiązki przewodniczącego i wiele innych…) który swoją erudycją i wdziękiem podbił serca zgromadzonych gości. Głos zabrali także przedstawiciele Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie i Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, oraz Ks. Bp Adam Szal, który udzielił nam pasterskiego błogosławieństwa na cały inaugurowany rok akademicki. Ani się obejrzeliśmy, kiedy uczta intelektualna przerodziła się w biesiadowanie przy wspólnym stole.

>Zobacz zdjęcia w galerii<

Rekolekcje Jesienne 2010

W niedzielę, 26 września, rozpoczęły się w Seminarium Rekolekcje jesienne dla kleryków. W tym roku prowadzi je ksiądz prałat Tadeusz Huk. Ten pochodzący z Zarzecza pod Jarosławiem kapłan, obecnie posługuje w diecezji warszawskiej, a przez wiele lat pełnił funkcje ojca duchownego w tamtejszym seminarium. Jako odpowiedzialny za formę naszych ćwiczeń duchownych, położył akcent na zachowanie milczenia i na pewną dowolność – poszukiwanie „rytmu” życia duchowego.

Kolejne medytacje i modlitwy otwierały przed nami jak gdyby szereg drzwi do spraw wymagających uporządkowania w świetle Bożej łaski. Doświadczenie księdza Tadeusza pomagało przezwyciężyć rodzący się wówczas niepokój o możliwość przepracowania w sobie tak wielu kwestii. Niczym biblijny Kohelet, wielokrotnie powtarzał, że „na wszystko jest czas pod słońcem”, byleby umieć odczytywać Boże wezwania i próbować podejmować je z pomocą łaski. Inna nauka, do której nasz przewodnik często powracał to ta, że wiele „Bożych” prawd przyjmujemy umysłem. Natomiast dopiero przyjęcie ich sercem, jak chociażby prawdy o Bożej miłości, ubogaca całego człowieka. Chyba najtrudniejszą z rekolekcyjnych tez była ta, że w życiu duchowym nie ma nic raz na zawsze skończonego. Prawda ta stawia przed nami wezwanie do ciągłej czujności, lecz przede wszystkim do coraz to większego zaufania Jezusowi.

Taką ufność, podczas Eucharystii wieńczącej rekolekcje, wyraziło dwóch naszych braci, którzy przez posługę ks. Biskupa Mariana Rojka przyjęło posługę lektora i jeden, który został ustanowiony akolitą.
Ksiądz Huk w swoich naukach  z wyraźną fascynacją przywoływał sylwetki swoich duchowych przewodników:  Matki Teresy z Kalkuty, Karola de Foucauld i przyjaciela, ks. Bronka Bozowskiego. Chciał przez to zachęcić nas do szukania własnych mistrzów, których Pan stawia na naszych drogach. Prowadził nasze rekolekcje bazując na „Ćwiczeniach Duchowych” Ignacego Loyoli. Dlatego dobrze będzie zakończyć to wspomnienie ignacjańskim: „Ad maiorem Dei gloriam”!

Klerycy już w seminarium

Dzisiaj od godziny 15.00, korytarze seminaryjne zapełniły się powracającymi z wakacji klerykami. Czeka nas kolejny rok pracy i formacji. Uroczysta inauguracja roku akademickiego będzie miała miejsce 16 Października. Do tego czasu alumni będą przeżywać tygodniowe rekolekcje powakacyjne, które poprowadzi ks. prał. Tadeusz Huk.

Nowa wersja strony

Trwa tworzenie nowej wersji strony Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Z tego powodu część działów może być chwilowo niedostępna. Za utrudnienia przepraszamy.