Harcerska Droga Krzyżowa

„Jestem przekonany, że trudy dotychczasowe to nic, że cierpienie prawdziwe dopiero przyjdzie. Jeżeli Mistrz cierpiał, to czy sługa może nie cierpieć?… Nie wiem, jakie będzie moje cierpienie. Ale wiem, że ono przyjdzie. Tobie, Panie, już je składam w ofierze i dla Ciebie chcę cierpieć, bym wypełnił moje zadanie na ziemi” 

Bł. ks. phm. Wincenty Frelichowski

8 kwietnia Klerycki Krąg Harcerski ,,Vigilamus” im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego uczestniczył w drodze krzyżowej wraz z druhnami i druhami z Hufca Ziemi Przemyskiej. Rozważania drogi krzyżowej uświetniła schola składająca się z harcerek hufca. Naszą modlitwę rozpoczęliśmy przy kapliczce Matki Bożej w parku. Przewodniczył jej ks. dh. Waldemar Murdzek – opiekun kleryckiego kręgu. W czasie nabożeństwa pochylaliśmy się nad męką i śmiercią Jezusa Chrystusa w nawiązaniu do działalności harcerzy. Rozważania drogi krzyżowej zakończyliśmy na wzgórzu Trzech Krzyży, gdzie ks. Waldemar udzielił nam błogosławieństwa. Nie mogło zabraknąć akcentów związanych bezpośrednio z harcerstwem, do których niewątpliwie można zaliczyć iskierkę przyjaźni. W nabożeństwie, oprócz harcerek i harcerzy, brali również udział sympatycy naszego kręgu m. in. s. Katarzyna i s. Monika ze zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Był to czas zadumy i zatrzymania się nad tym, co dla harcerzy najważniejsze, w myśl hasła: „Bóg. Honor. Ojczyzna”.

> GALERIA <