Niedziela Palmowa 2022

„Hosanna Synowi Dawida!”

10 kwietnia obchodziliśmy Niedzielę Męki Pańskiej czyli Niedzielę Palmową, która rozpoczyna w Kościele Wielki Tydzień. Liturgia tej niedzieli jest pamiątką uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy pięć dni przed Jego ukrzyżowaniem. Jak podają Ewangeliści, zgromadzone wówczas tłumy rzucały na drogę płaszcze, gałązki oliwne i palmowe, wołając: „Hosanna Synowi Dawida: błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie”.

Jako wspólnota seminaryjna uczestniczyliśmy w tym dniu w uroczystej Mszy Świętej sprawowanej w przemyskiej archikatedrze pod przewodnictwem ks. abp. Adama Szala. Charakterystycznym elementem liturgii Niedzieli Palmowej jest Ewangelia będąca opisem Męki Pańskiej. Została ona odśpiewana przez 3 naszych braci: kl. Norberta Faliszka, kl. Wojciecha Nogaja oraz kl. Karola Jagiełło. Całość uświetniał seminaryjny chór prowadzony przez księdza profesora Tadeusza Bratkowskiego.

> GALERIA <