Msza Krzyżma oraz Triduum Paschalne 2022

O, jak przedziwna łaskawość Twej dobroci dla nas! O, jak niepojęta jest Twoja miłość: aby wykupić niewolnika, wydałeś swego Syna. O, zaiste konieczny był grzech Adama, który został zgładzony śmiercią Chrystusa! O, szczęśliwa wina, skoro ją zgładził tak wielki Odkupiciel!

~ fragment Exultetu

O godzinie 10:00 14 kwietnia 2022 roku, w Wielki Czwartek, kapłani i wierni gromadzą się w kościołach katedralnych wokół swoich biskupów, by tam w Mszy Świętej Krzyżma ukazać powszechne kapłaństwo Ludu Bożego i uczestniczyć w poświęceniu Krzyżma i błogosławieństwie oleju chorych, które będą służyć do udzielania sakramentów. Tej uroczystości w Archikatedrze przemyskiej przewodniczył JE ks. abp Adam Szal. W czasie Eucharystii metropolita przemyski zwrócił się do alumnów Wyższego Seminarium Duchownego, prosząc Boga, aby ,,Słowo Boże padając na [ich] serca przynosiło obfity plon dobra”. Wielki Czwartek jest wspomnieniem ustanowienia sakramentów Eucharystii oraz kapłaństwa, dlatego klerycy szczególne podziękowania składają w ten dzień swoim wychowawcom i ojcom duchownym za ich nieustanną posługę duszpasterską.

Triduum Paschalne dla przemyskiego seminarium jest najważniejszym czasem w ciągu całego roku liturgicznego. Rozpoczyna się od Mszy Wieczerzy Pańskiej, w tym roku celebrowanej przez ks. bp. Krzysztofa Chudzio, której częścią jest pełen głębokiej symboliki obrzęd obmycia nóg. Po Eucharystii następuje uroczysta procesja przeniesienia Najświętszego Sakramentu do Kaplicy Adoracji, tzw. Ciemnicy. Kościół pozostaje obecny z Jezusem ukrytym w tabernakulum. Również klerycy mieli możliwość odwiedzania Ciemnic (następnego dnia także Bożych Grobów) w przemyskich kościołach.

Wielki Piątek, dzień zadumy nad Męką Pana Jezusa, wspólnota seminaryjna rozpoczęła od wspólnie celebrowanej Liturgii Godzin w przemyskiej Archikatedrze. Nieco później, w godzinie śmierci Chrystusa na drzewie krzyża, przeżywała Drogę Krzyżową, by następnie uczestniczyć w Liturgii Wielkiego Piątku. Przewodniczył jej ks. bp Stanisław Jamrozek, w homilii zwracając uwagę wiernych na potrzebę stawania w prawdzie przed Bogiem. W trakcie liturgii wierni mieli okazję adorować krzyż, a później Najświętszy Sakrament przeniesiony do kaplicy Fredrów, gdzie został przygotowany symboliczny Boży Grób.

Wielką Sobotę i Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego alumni przeżywają w swoich kościołach parafialnych, gdzie posługują i pomagają w przeprowadzeniu liturgii oraz nabożeństw. Jest to również czas na spotkania z najbliższymi przy wspólnym stole oraz nabrania sił na dalszy czas formacji. Alumni powrócą w mury seminarium w poniedziałek po Oktawie Wielkanocy.

> GALERIA – WIELKI CZWARTEK <
> GALERIA – WIELKI PIĄTEK <