Egzamin magisterski

W czwartek 12 maja, w naszej wspólnocie seminaryjnej przeżywaliśmy radosne wydarzenie. Sześciu braci diakonów w tym dniu obroniło swoje prace magisterskie, i zdało ostatnie egzaminy z teologii. Przewodniczącym Komisji był ks. dr hab. Witold Ostafiński, prof. UPJP2 w Krakowie.

Nowym magistrom teologii oraz Promotorom ich prac magisterskich serdecznie gratulujemy !