,,Archanioł z nieba posłan był, by witaj Matce Boga rzekł…”

Jak co roku, 17 grudnia w kaplicy seminaryjnej został odśpiewany uroczysty Akatyst ku czci Bogarodzicy. Hymn składa się z 24 strof, które opiewają narodzenie Chrystusa oraz nadprzyrodzone skutki tego wydarzenia w świetle osoby Matki Bożej. Śpiewa się go na stojąco przed ikoną Maryi.

> GALERIA <