Betlejemskie Światło Pokoju

W poniedziałek, 19 grudnia, Harcerski Krąg Klerycki „Vigilamus” im. bł. Stefana kardynała Wyszyńskiego zgodnie ze zwyczajem przyniósł do naszego seminarium Betlejemskie Światło Pokoju. Tegoroczne wydarzenie odbywa się pod hasłem „Światło dla Ciebie”. Ta akcja była okazją do złożenia przyrzeczenia harcerskiego przez druha kl. Gabriela Patrylaka, Odbyło się ono na Placu Niepodległości w Przemyślu przy pomniku św. Jana Pawła II. Po przyrzeczeniu druh otrzymał Krzyż Harcerski.

Płomień odpalony w Grocie Narodzenia Pańskiego harcerze przekazali na ręce Księży Przełożonych oraz posługujących w seminarium Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Sztafeta tego ognia ma na celu dzielenie się radosną nowiną i krzewienie największych uniwersalnych wartości braterstwa i pokoju. Z Groty Narodzenia Jezusa Chrystusa w Betlejem przynieść ma nadzieję na Światło, które ma moc rozświetlić codzienność blaskiem nowego życia, pomóc uwierzyć nadziei wbrew nadziei i wyjść w świat, niosąc mu dar braterstwa i życzliwości.

> GALERIA <