Rozpoczynamy sesję egzaminacyjną

„Wszystko ma swój czas,
i jest wyznaczona godzina
na wszystkie sprawy pod niebem: […]
jest czas zasiewu i czas zbierania plonu”

Por. Koh 3, 1-2

W naszym seminarium skończyły się wykłady przewidziane na I semestr bieżącego roku akademickiego oraz sesja zaliczeniowa, a tym samym rozpoczęliśmy kolejną sesję egzaminacyjną

Jest to dla kleryków czas wytężonej nauki i zdawania egzaminów. Przez dwa tygodnie alumni zmagać się będą z takimi przedmiotami jak Egzegeza Starego i Nowego Testamentu, Teologia moralna, fundamentalna czy dogmatyczna, Historia Kościoła i inne. Prosimy o modlitwę za wstawiennictwem św. Jana Kantego, patrona studentów, o potrzebne skupienie i dary Ducha św. na czas sesji.